secundair logo knw 1

Stadsdijken in Zwolle | Foto WDODelta

Waterschap Drents Overijssels Delta gaat de stadsdijken in Zwolle versterken. Het algemeen bestuur stemde unaniem in met het project, ondanks de zorgen die er zijn over de financiële gevolgen van de extreem dure dijkversterking voor het waterschap. De fracties in het bestuur lieten het belang van de veiligheid, een primaire taak, zwaarder wegen dan de financiële risico's voor het waterschap.

Er is 301 miljoen euro gereserveerd voor de versterking van 7,5 kilometer dijk, het dubbele van de realisatiekosten waarmee anderhalf jaar geleden nog werd gerekend in Zwolle. Volgens de bekostigingsmethodiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) moet het waterschap 10 procent van de kosten voor eigen rekening nemen. De rest wordt betaald door het HWBP.

De extreme kostenstijging waarmee WDOD te maken heeft, speelt ook bij andere waterschappen en dat leidt binnen het HWBP tot discussie over de vraag wat de sterk stijgende kosten betekenen voor de bekostiging en de afgesproken betalingsmethodiek voor de dijkversterkingen, waarvan het tempo de komende jaren wordt opgeschroefd. “Dit dringt nu overal door”, zei dagelijks bestuurder Hans Wijnen van WDODelta in de vergadering van het algemeen bestuur. ”We moeten in de alliantie met elkaar oplossingen gaan vinden.”

Zwaard van Damocles
Los van die discussie hikt het algemeen bestuur van WDOD al aan tegen de oplopende kosten van de stadsdijken, ook omdat er geen garanties zijn dat het nu gereserveerde budget voldoende zal zijn. “Wij maken ons grote zorgen over onze financiële toekomst”, zei Jolande Onderdijk van de fractie Gemeentebelangen Drenthe Overijssel in de vergadering van het algemeen bestuur. “Financieel voelt dit als een zwaard van Damocles.”

Ze was niet de enige die haar zorgen uitsprak. Bestuurders vroegen of de indexeringsrisico’s bij het rijk kunnen worden neergelegd. In het krediet is 30 miljoen euro gereserveerd voor indexering, maar het is de vraag of dat voldoende is. In de kredietaanvraag wordt de prijsindexering gezien de enorm opgelopen inflatie en sterke prijsstijgingen ‘een serieuze uitdaging’ genoemd. Mocht het mis gaan dan draait het waterschap op voor deze extra kosten, zolang deze de projectgebonden eigen bijdrage betreffen.

Ook Esmee Pater (bedrijven) vond het zorgelijk. Ze miste een zogeheten benchmark om de dijkversterking te kunnen vergelijken met ander projecten en sprak over ‘gigantische risico’s’. “Het is nu al groot en duur en wordt zeer waarschijnlijk nog duurder. Hoe houden we grip op de kosten in de toekomst?”

Veiligheid
Toch stemde ook zij in met de dijkversterking omdat de economische en maatschappelijke belangen zwaarder wegen voor het bestuur. “We moeten niet beknibbelen op veiligheid. Dat is voor ons het belangrijkste”, zei Jan Visscher (SGP).

Als de dijken niet worden versterkt dan loopt Zwolle, gelegen in een delta, grote risico’s. “Bij een doorbraak van de stadsdijken hebben we meer dan 200 dodelijke slachtoffers te betreuren en circa 4 miljard euro schade”, aldus dagelijks bestuurder Wijnen. “Je moet er niet aan denken.”

Ingewikkelde klus
De versterking is een ingewikkelde klus. De stadsdijken liggen aan de oostelijke oevers van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal, en lopen over een lengte van 7,5 kilometer als een lint door de stad. De ruimtelijke inpassing vraagt om maatwerk, de dijken lopen grotendeels door stedelijk en industrieel gebied waardoor de werkruimte beperkt is en er rekening gehouden moet worden met belangen van bedrijven en andere 'stakeholders'. "We kunnen niet naar links en we kunnen niet naar rechts. De enige optie is om de dijk van binnenuit te versterken, met damwanden”, aldus Wijnen. In het noordelijke deel grenst het project aan een Natura2000-gebied. Daar moet rekening worden gehouden met allerlei ecologische beperkingen.

Het project wordt uitgevoerd door het Dijkteam Zwolle, waarin het waterschap samenwerkt met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Als het HWBP tijdig instemt met het project, gaan ze in mei beginnen. Eind 2027 moet de dijkversterking klaar zijn.

 

LEES OOK:
H2O Actueel: Kosten versterking stadsdijken Zwolle schieten omhoog naar 300 miljoen euro
H2O Premium: ‘In korte tijd een compleet ander speelveld’
H2O Actueel: Deltastad Zwolle moet in 2050 een superspons zijn

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.