0
0
0
s2smodern

De waterschappen brengen volgend jaar 2,9 miljard euro aan belasting in rekening. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van dit jaar. Door de wateroverlast in het voorjaar en de droogte in de zomer maken de waterschappen extra kosten, maar deze worden opgevangen binnen de begrotingen. 

Voor de komende jaren zullen de maatregelen die de waterschappen moeten nemen vanwege weersextremen, wel impact hebben op de tarieven.

Datzegt de Unie van Waterschappen. De koepelorganisatie inventariseerde de voorstellen van de waterschappen en heeft op basis daarvan een prognose gemaakt voor de tariefstijgingen van volgend jaar.

Zoals elk jaar wordt daarbij een voorspelling gedaan van de tariefstijging voor gezinnen met een eigen woning. Die zal gemiddeld 6 euro hoger zijn dan in 2018, aldus de prognose van UvW. Dat betekent dat een gezin 50 eurocent per maand meer betaalt aan het waterschap. “Het gaat hier om een stijging van 1,9 procent. Hiermee ligt de stijging onder het inflatiepercentage van 2,4 procent dat door het Centraal Planbureau wordt verwacht”, schrijft de UvW in een persbericht.

De voorziene stijging van het totaal aan waterschapbelastingen (watersysteemheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, wegenheffing) bedraagt 3 procent en dat zal dus meer zijn dan de verwachte inflatie voor 2019.

Dat is dit jaar ook zo. Met een totaal van 2,8 miljard aan belastingen die de waterschappen innen, is er dit jaar sprake van een stijging van 2,5 procent ten opzichte van 2017. De inflatie zal dit jaar naar verwachting op circa 1,3 procent uitkomen.

Klimaatverandering
De waterschappen ondervinden nog altijd de gevolgen van de extreme weersomstandigheden dit jaar, schrijft de UvW. “De waterschappen zien dat de klimaatverandering zich de laatste jaren sneller voltrekt dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden.”

Door de extreme omstandigheden maken de waterschappen dit jaar meer kosten dan onder normale omstandigheden. Maar die kosten worden niet verrekend in hogere tarieven voor volgend jaar, aldus een toelichting van de UvW op het persbericht: “Omdat het effectief inspelen op dit soort situaties tot de verantwoordelijkheid van de waterschappen hoort, leidt dit niet direct tot een verhoging van de waterschapbelastingen. Dit wordt binnen de begrotingen opgevangen.”

Voor de komende jaren zullen aanpassingen wel van invloed zijn op de tarieven: “Met structurele aanpassingen aan de waterhuishoudkundige infrastructuur inspelen op steeds sneller veranderende omstandigheden, wat de waterschappen momenteel doen, heeft wel impact op de belastingtarieven. Wij verwachten dat dat de totale belastingopbrengsten van de waterschappen in de komende jaren jaarlijks met ongeveer 0,5 tot 1 procent bovenop de inflatie zullen stijgen.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.