secundair logo knw 1

De waterschappen brengen volgend jaar 2,9 miljard euro aan belasting in rekening. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van dit jaar. Door de wateroverlast in het voorjaar en de droogte in de zomer maken de waterschappen extra kosten, maar deze worden opgevangen binnen de begrotingen. 

Voor de komende jaren zullen de maatregelen die de waterschappen moeten nemen vanwege weersextremen, wel impact hebben op de tarieven.

Datzegt de Unie van Waterschappen. De koepelorganisatie inventariseerde de voorstellen van de waterschappen en heeft op basis daarvan een prognose gemaakt voor de tariefstijgingen van volgend jaar.

Zoals elk jaar wordt daarbij een voorspelling gedaan van de tariefstijging voor gezinnen met een eigen woning. Die zal gemiddeld 6 euro hoger zijn dan in 2018, aldus de prognose van UvW. Dat betekent dat een gezin 50 eurocent per maand meer betaalt aan het waterschap. “Het gaat hier om een stijging van 1,9 procent. Hiermee ligt de stijging onder het inflatiepercentage van 2,4 procent dat door het Centraal Planbureau wordt verwacht”, schrijft de UvW in een persbericht.

De voorziene stijging van het totaal aan waterschapbelastingen (watersysteemheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, wegenheffing) bedraagt 3 procent en dat zal dus meer zijn dan de verwachte inflatie voor 2019.

Dat is dit jaar ook zo. Met een totaal van 2,8 miljard aan belastingen die de waterschappen innen, is er dit jaar sprake van een stijging van 2,5 procent ten opzichte van 2017. De inflatie zal dit jaar naar verwachting op circa 1,3 procent uitkomen.

Klimaatverandering
De waterschappen ondervinden nog altijd de gevolgen van de extreme weersomstandigheden dit jaar, schrijft de UvW. “De waterschappen zien dat de klimaatverandering zich de laatste jaren sneller voltrekt dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden.”

Door de extreme omstandigheden maken de waterschappen dit jaar meer kosten dan onder normale omstandigheden. Maar die kosten worden niet verrekend in hogere tarieven voor volgend jaar, aldus een toelichting van de UvW op het persbericht: “Omdat het effectief inspelen op dit soort situaties tot de verantwoordelijkheid van de waterschappen hoort, leidt dit niet direct tot een verhoging van de waterschapbelastingen. Dit wordt binnen de begrotingen opgevangen.”

Voor de komende jaren zullen aanpassingen wel van invloed zijn op de tarieven: “Met structurele aanpassingen aan de waterhuishoudkundige infrastructuur inspelen op steeds sneller veranderende omstandigheden, wat de waterschappen momenteel doen, heeft wel impact op de belastingtarieven. Wij verwachten dat dat de totale belastingopbrengsten van de waterschappen in de komende jaren jaarlijks met ongeveer 0,5 tot 1 procent bovenop de inflatie zullen stijgen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/