0
0
0
s2smodern

De meeste ondernemers in de watersector rekenen erop dat dit jaar hun internationale omzet toeneemt. Zij zien de grootste kansen in de Europese Unie, gevolgd door Afrika en het Midden-Oosten. Watertechnologie blijft in de lift zitten volgens de nieuwe Watersector Exportindex.

De bedrijven die in het kader van de Watersector Exportindex (WEX) zijn ondervraagd, verwachten dat hun buitenlandse wateractiviteiten in 2020 met gemiddeld bijna 8 procent groeien. Veelvuldig genoemde redenen zijn de aantrekkende markt en meer samenwerking tussen bedrijven. Ook neemt door de klimaatverandering de vraag naar nieuwe voorzieningen toe, zoals het op een duurzame manier schoonmaken van afvalwater in verband met sanitatie.

Vertrouwen in toekomst
Van de deelnemers aan de WEX heeft 87 procent veel of het nodige vertrouwen in de toekomst. Het optimisme is wel wat minder geworden door geopolitieke ontwikkelingen zoals handelsconflicten; een jaar geleden ging het nog om 95 procent. De activiteiten afvalwater en watervoorziening (de twee activiteiten bij watertechnologie) worden de beste toekomstkansen toegedicht. Ook noemen ondernemers regelmatig waterbeheer (onderdeel van deltatechnologie). De belangrijkste internationale waterthema’s voor de komende jaren zijn in hun ogen waterschaarste (waterbeheer, zuivering en recycling), klimaat (milieu en energietransitie) en zeespiegelstijging.

De beste exportkansen liggen volgens de ondernemers binnen de Europese Unie en daarna in Afrika en het Midden-Oosten. De bedrijven in de watertechnologie noemen eerst Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en vervolgens de Verenigde Staten, India, China, Kenia en de Verenigde Arabische Emiraten. De bedrijven die actief zijn op het gebied van deltatechnologie, zien binnen Europa de meeste kansen in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten in de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten.

Export 8,1 miljard in 2018
Deze informatie is te vinden in de nieuwe editie van het rapport over de WEX. Het onderzoeksbureau Panteia maakt elk jaar de inventarisatie aan de hand van een enquête onder ongeveer honderd bedrijven in de watersector. Opdrachtgever is het Netherlands Water Partnership dat hierbij samenwerkt met ENVAQUA en de Water Alliance. Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Partners voor Water.

Voor 2018 is de definitieve balans opgemaakt. De WEX stond toen op 197,2, hetgeen bijna twee keer zoveel is als het indexcijfer van 100 in het basisjaar 2000. Dit komt neer op een waterexport van ruim 8,1 miljard euro. De uitvoer groeide bij bedrijven in zowel de watertechnologie als de deltatechnologie. Vergeleken met 2017 zag ongeveer 50 procent van de ondervraagde bedrijven de omzet van hun buitenlandse activiteiten toenemen en 10 procent hun omzet dalen. De watersector draagt ruim 1,5 procent bij aan de totale Nederlandse export.

Vooral groei bij watertechnologie
De watertechnologiebedrijven deden het in 2018 goed. Volgens het rapport lijkt de bodem bereikt voor de offshore-industrie, terwijl de baggerwerkzaamheden nog onder druk staan. Verminderde investeringen in de olie- en gasindustrie worden ruimschoots gecompenseerd door gestegen in investeringen in wind- en zonne-energie. Daardoor nam per saldo de export bij deltatechnologie in 2018 aanzienlijk toe.

De prognose voor 2019 luidt dat de WEX met 4 procent stijgt naar 205,5 (bijna 8,5 miljard euro). Dit komt voornamelijk door de grote vraag op het gebied van waterschaarste en klimaatbeheersing (watertechnologie). Van de bedrijven verwacht 58 procent dat de buitenlandse omzet afgelopen jaar is gestegen en 38 procent dat de omzet gelijk bleef. Omdat de enquête in oktober 2019 is gehouden, gaat het om een voorlopige constatering.

 

MEER INFORMATIE
Onderzoeksrapport over WEX
H2O-bericht over vorige rapport

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.