secundair logo knw 1

BBB is erin geslaagd om in zowel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Drents Overijsselse Delta als Wetterskip Fryslân een coalitie te vormen. In de waterschappen zijn de coalitiebesprekingen afgerond. Bij WDOD vormen vier partijen het dagelijks bestuur: BBB, VVD, CDA en Ongebouwd. In Noord-Holland trekken vijf partijen de kar: BBB, VVD, Waterplatform Groen, Water & Land, PvdA en Ongebouwd. In Friesland heeft een brede coalitie (BBB, Water Natuurlijk Fryslân, FNP, PvdA, VVD, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur) de vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur bekend gemaakt.

BBB wilde in het bestuur van WDOD niet samen optrekken met Water Natuurlijk. Daarvoor kwam het CDA in de plaats. In de aanpak van de coalitiepartijen zijn drie kenmerken essentieel: toekomstgericht, functioneel en solide, staat in het akkoord ‘Wat we doen voor water: nu, morgen en later’.

Bij WDOD wordt het principe water en bodem sturend dé ‘richtinggevende onderlegger voor onze eigen programma’s en projecten’. De andere vijf hoofdlijnen in het akkoord zijn: kerntaken, lange termijn, gebiedsgericht, continuïteit van beleid, financiën.

De kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur van WDOD zijn Nicole Koks (BBB), Hans Wijnen (VVD), Miranda Wesselink (CDA) en Hans Pereboom (Ongebouwd). De portefeuilleverdeling wordt later bekend. Hierover vinden nog gesprekken plaats binnen het nieuwe dagelijks bestuur, laat het waterschap weten. Het algemeen bestuur neemt hierover op dinsdagavond 30 mei een besluit.

HHNK
De besprekingen in HHNK gingen vlot en er was al snel zicht op een overeenkomst. Volgens het coalitieakkoord ‘Water verbindt’ werkt de coalitie op basis van de volgende uitgangspunten: 'dicht bij onze inwoners, samenwerkend vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met een gebiedsgerichte aanpak om optimaal gebruik te kunnen maken van lokale kennis en ervaring, toekomstgericht en duurzaam'.

Het algemeen bestuur benoemde dinsdag (16 mei) het nieuwe dagelijks bestuur. Dat telt drie nieuwe heemraden: Jos Beemsterboer (BBB), Arnold Langeveld (VVD) en Simon Ruiter (Geborgde zetel, ongebouwd). Zij vormen met oudgedienden Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water & Land), Marjan Leijen (PvdA) en dijkgraaf Remco Bosma het dagelijks bestuur van HHNK.

De vijf partijen hebben de portefeuilles als volgt verdeeld:

  • Arnold Langeveld - Waterveiligheid en wegen
  • Jos Beemsterboer - Integraal waterbeheer (landelijk gebied)
  • Klazien Hartog - Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed
  • Marjan Leijen - Waterketen, duurzaamheid en Innovatie
  • Simon Ruiter - Middelen en participatie

Wetterskip Fryslân
In Friesland worden de vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur op dinsdag 23 mei aan het algemeen bestuur voorgelegd ter benoeming. Voorafgaand vindt de bespreking en vaststelling van het coalitieakkoord plaats dat onder leiding van formateur Jan van Weperen tot stand is gekomen.

De vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur zijn: Gerben de Boer en Cees-Pieter van Burgsteden (beiden BBB), Monique Plantinga en Remco van Maurik (beiden namens Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en Geborgd Natuur) en Frank Jorna (FNP, VVD en Geborgd Landbouw).

De portefeuilleverdeling staat ook vast: De Boer krijgt watersysteem, zoetwaterbeheer en veenweideprogramma, Van Burgsteden ontfermt zich over strategie en gebiedsgerichte samenwerking, Plantinga heeft waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water), biodiversiteit en duurzaamheid, Van Maurik is verantwoordelijk voor financiën, waterzuivering en stedelijk waterbeheer en Jorna zet zich in voor dijken en bedrijfsvoering.


UPDATE 18 MEI

Aan het artikel is het akkoord in Wetterskip Fryslân toegevoegd


LEES OOK
H2O Actueel: Water Natuurlijk in dagelijks bestuur Aa en Maas en Rijn en IJssel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.