BBB is erin geslaagd om in zowel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Drents Overijsselse Delta als Wetterskip Fryslân een coalitie te vormen. In de waterschappen zijn de coalitiebesprekingen afgerond. Bij WDOD vormen vier partijen het dagelijks bestuur: BBB, VVD, CDA en Ongebouwd. In Noord-Holland trekken vijf partijen de kar: BBB, VVD, Waterplatform Groen, Water & Land, PvdA en Ongebouwd. In Friesland heeft een brede coalitie (BBB, Water Natuurlijk Fryslân, FNP, PvdA, VVD, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur) de vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur bekend gemaakt.

BBB wilde in het bestuur van WDOD niet samen optrekken met Water Natuurlijk. Daarvoor kwam het CDA in de plaats. In de aanpak van de coalitiepartijen zijn drie kenmerken essentieel: toekomstgericht, functioneel en solide, staat in het akkoord ‘Wat we doen voor water: nu, morgen en later’.

Bij WDOD wordt het principe water en bodem sturend dé ‘richtinggevende onderlegger voor onze eigen programma’s en projecten’. De andere vijf hoofdlijnen in het akkoord zijn: kerntaken, lange termijn, gebiedsgericht, continuïteit van beleid, financiën.

De kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur van WDOD zijn Nicole Koks (BBB), Hans Wijnen (VVD), Miranda Wesselink (CDA) en Hans Pereboom (Ongebouwd). De portefeuilleverdeling wordt later bekend. Hierover vinden nog gesprekken plaats binnen het nieuwe dagelijks bestuur, laat het waterschap weten. Het algemeen bestuur neemt hierover op dinsdagavond 30 mei een besluit.

HHNK
De besprekingen in HHNK gingen vlot en er was al snel zicht op een overeenkomst. Volgens het coalitieakkoord ‘Water verbindt’ werkt de coalitie op basis van de volgende uitgangspunten: 'dicht bij onze inwoners, samenwerkend vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met een gebiedsgerichte aanpak om optimaal gebruik te kunnen maken van lokale kennis en ervaring, toekomstgericht en duurzaam'.

Het algemeen bestuur benoemde dinsdag (16 mei) het nieuwe dagelijks bestuur. Dat telt drie nieuwe heemraden: Jos Beemsterboer (BBB), Arnold Langeveld (VVD) en Simon Ruiter (Geborgde zetel, ongebouwd). Zij vormen met oudgedienden Klazien Hartog (waterplatform Groen, Water & Land), Marjan Leijen (PvdA) en dijkgraaf Remco Bosma het dagelijks bestuur van HHNK.

De vijf partijen hebben de portefeuilles als volgt verdeeld:

  • Arnold Langeveld - Waterveiligheid en wegen
  • Jos Beemsterboer - Integraal waterbeheer (landelijk gebied)
  • Klazien Hartog - Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed
  • Marjan Leijen - Waterketen, duurzaamheid en Innovatie
  • Simon Ruiter - Middelen en participatie

Wetterskip Fryslân
In Friesland worden de vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur op dinsdag 23 mei aan het algemeen bestuur voorgelegd ter benoeming. Voorafgaand vindt de bespreking en vaststelling van het coalitieakkoord plaats dat onder leiding van formateur Jan van Weperen tot stand is gekomen.

De vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur zijn: Gerben de Boer en Cees-Pieter van Burgsteden (beiden BBB), Monique Plantinga en Remco van Maurik (beiden namens Water Natuurlijk Fryslân, PvdA en Geborgd Natuur) en Frank Jorna (FNP, VVD en Geborgd Landbouw).

De portefeuilleverdeling staat ook vast: De Boer krijgt watersysteem, zoetwaterbeheer en veenweideprogramma, Van Burgsteden ontfermt zich over strategie en gebiedsgerichte samenwerking, Plantinga heeft waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water), biodiversiteit en duurzaamheid, Van Maurik is verantwoordelijk voor financiën, waterzuivering en stedelijk waterbeheer en Jorna zet zich in voor dijken en bedrijfsvoering.


UPDATE 18 MEI

Aan het artikel is het akkoord in Wetterskip Fryslân toegevoegd


LEES OOK
H2O Actueel: Water Natuurlijk in dagelijks bestuur Aa en Maas en Rijn en IJssel

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Heerlijk paniekartikel van onze klimaatreligie. Is er ook ruimte voor feiten, logica en wetenschap?
Heel ernstig is ook dat er nog altijd meer mensen overlijden ten gevolge van koude dan ten gevolge van hitte.
Vorig juli temperaturen van - 70 en lager op de Zuidpool. Het komt wel erg dichtbij zo.
https://www.accuweather.com/nl/aq/amundsen-scott-south-pole-station/2258520/july-weather/2258520?year=2022
Bidden dat Groenland weer ijsvrij en groen wordt zodat alles weer bij het oude blijft.
Dank. Mvrgr, Henk Timme
@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.