0
0
0
s2smodern

De bedrijven BAM en Van den Herik-Sliedrecht verzorgen vanaf 1 januari samen het dagelijks beheer en onderhoud van het Amsterdam-Rijnkanaal, het Lekkanaal en het Merwedekanaal. Rijkswaterstaat heeft met hen een contract van vijf jaar afgesloten.

De twee bedrijven werken bij deze opdracht samen in de combinatie PARK. Zij gaan de vaarwegen met de bijbehorende oevers, waterkeringen en bodems onderhouden, evenals de sluiscomplexen en diverse andere kunstwerken. Andere werkzaamheden zijn de bestrijding van incidenten, de ondersteuning bij hoogwater en de bestrijding van gladheid en ijs op en bij de sluiscomplexen. Naast het dagelijkse onderhoud voeren Van den Herik-Sliedrecht en BAM specifieke activiteiten uit om het te onderhouden areaal te verbeteren.

De grootste klus betreft het Amsterdam-Rijnkanaal, dat loopt van het IJ naar de Waal bij Tiel. Ongeveer honderdduizend schepen maken er jaarlijks gebruik. Daarmee is het Amsterdam-Rijnkanaal het drukst bevaren kanaal ter wereld. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar. Volgens Cobouw gaat het in totaal om een bedrag van ruim 20 miljoen euro.

Rijkswaterstaat hanteerde de ‘best value aanpak’ bij de aanbestedingsprocedure. De marktpartijen zijn hierbij uitgedaagd om hun expertise te laten zien. De combinatie PARK realiseerde de hoogste waarde voor de laagste kosten. Er werd met name goed gescoord bij de criteria beschikbaarheid, inzicht in het areaal, tevredenheid van gebruikers en omgeving en bijdrage aan duurzaamheid. De combinatie diende een plan in waarmee ze voldoet aan de ambitie van Rijkswaterstaat om voor 2030 het netwerk energieneutraal te kunnen laten functioneren. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt.

MEER INFOMATIE
Bericht van Rijkswaterstaat

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.