Aquathermie en waterstof behoren tot de technieken die in aanmerking komen om opgenomen te worden in de verbrede regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt de komende maanden of genoemde en andere technieken geschikt zijn voor SDE-subsidie. 

De subsidieregeling wordt uitgebreid met CO2-reducerende technieken. Daarmee wordt SDE+ verbreed tot SDE++. De verbrede regeling is een belangrijk instrument in het halen van de doelstellingen van het ontwerp Klimaatakkoord, schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel waaraan het kabinet zich heeft geconformeerd is 49 procent CO2-emissiereductie in 2030. 

De verbreding van de SDE-regeling betekent dat de systematiek van subsidietoekenning verandert. De ‘focus op broeikasgasemissiereductie op Nederlands grondgebied’ wordt toegevoegd, schrijft Wiebes aan de Kamer. “De SDE++ wordt een exploitatiesubsidie gericht op emissiereductietechnologieën.”

Lijst
Er is een lijst opgesteld met mogelijke nieuwe technieken die aan de SDE++ kunnen worden toegevoegd. Het PBL bekijkt de komende maanden welke van deze technieken daadwerkelijk op lijst kunnen worden geplaatst. Daarbij zal gekeken worden naar robuustheid en zekerheid van de technieken, mogelijke beleidsmatige toepassing en aansluiting op ander beleid, maar ook of de technieken passen in de systematiek van de regeling.  

Naast aquathermie en waterstof zal het PBL zonthermie, ondiepe geothermie, composteringswarmte, WKO in glastuinbouw, benutting van restwarmte, warmtepompen (industrie), elektrische boilers, en CO2-afvang en -opslag (CCS) doorrekenen. 

Later kijkt PBL mogelijk ook naar technieken als recyling, biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, carbon capture and usage (CCU), elektrificatie (anders dan verwarming of waterstofproductie) en procesefficiency. Die technieken, waarvan Wiebes stelt dat ze ook van belang worden geacht in de klimaattransitie, moeten eerst nader onderzocht worden of ze in aanmerking komen voor opname in de SDE++ en dat betekent dat ze onder meer voldoende moeten bijdragen aan CO2-reductie, marktrijp zijn en op voldoende schaal uitgerold kunnen worden.

Geschikt
In het najaar van 2019 zal het kabinet bekendmaken welke technieken die het PBL nu onderzoekt, geschikt zijn om opgenomen te worden in de SDE++. De nieuwe regeling moet dan met ingang van 1 januari 2020 in werking treden, schrijft Wiebes. In het voorjaar 2020 kan dan de eerste openstelling van de SDE++ plaatshebben.

Om te waarborgen dat alle technieken aan bod kunnen komen, overweegt het kabinet om plafonds te stellen aan de maximale subsidie die naar een bepaalde techniek of sector gaat. 

SDE 2018
Overigens blijken waterschappen vorig jaar al flink wat aan SDE-subsidie voor projecten met zonne-energie in de wacht te hebben gesleept. Dat stelt Solar Magazine op basis van een analyse van de beschikte projecten van de najaarsronde SDE+ in 2018.

Volgens het blad kreeg Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met 8 beschikkingen voor 10,6 megawattpiek subsidie. Wetterskip Fryslân volgde met 9 beschikkingen voor 8,8 megawattpiek, Waterschap Vallei en Veluwe met 12 beschikkingen voor 6,5 megawattpiek en Waterschap Vechtstromen met 4 beschikkingen voor 2,1 megawattpiek.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief verbreding
SDE
Analyse najaarsronde SDE+ 2018
Green Deal Aquathermie wordt 14 mei getekend

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!