Water Alliance houdt in het Watertheater op woensdag 22 maart van 10:00 tot 11:30 uur het minisymposium ‘Microverontreinigingen in water: status en toekomst’. Deelnemende partijen zijn kenniscentrum STOWA, Waterschap Noorderzijlvest, Van Remmen UV Technology en NX Filtration.

André Mepschen 180 vk André Mepschen André Mepschen, business developer nationaal bij Water Alliance, is als moderator betrokken en licht het programma toe.

Hij vertelt: “Wij willen wij iets doen aan microverontreinigingen. Deze worden deels afgebroken in het biologische zuiveringsproces. Maar er zijn ook hele vervelende, taaie componenten die niet zomaar afbreken en die in het oppervlaktewater terechtkomen. Alleen al bij medicijnresten gaat het om zo’n 190 ton per jaar. Microverontreinigingen komen in allerlei vormen dagelijks in ons oppervlaktewater terecht. Wat gebeurt er op dit gebied qua onderzoek, regulering en in hoeverre zijn er technieken om dit te voorkomen? Daar gaan onze sessie over.”

Presentatie 1: Stand van zaken verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties: onderzoek en implementatie.
Cora Uijterlinde van STOWA licht in deze presentatie de stand van zaken toe van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi afvalwater’, de implementatie van maatregelen op de rioolwaterzuiveringen op praktijkschaal in Nederland en de Europese ontwikkelingen van het Lozingenbesluit stedelijk afvalwater.”

Presentatie 2: Overzicht problematiek medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water.
“Wat speelt er op het gebied van medicijnresten (en andere microverontreinigingen) in water? Carli Aulich van waterschap Noorderzijlvest vertelt over de omvang van het voorkomen van medicijnresten, de effecten en hoe de waterschappen inzetten op bewustwording bij de zorgsector. Wat als Europa medicijnresten opneemt als prioritaire stoffen?”

Presentatie 3: Directe Nanofiltratie, baanbrekende membraantechnologie voor de watertransitie.
“Toenemende waterschaarste en -vervuiling zijn disruptief voor ons dagelijks leven en onze economie. Dit vraagt om baanbrekende innovaties en doortastend handelen. Christian Beuzel van NX Filtration vertelt over hun directe Nanofiltratie membraantechnologie (dNF) die nieuwe waterbronnen als municipaal effluent en oppervlaktewater toegankelijk maakt. Hij vertelt over de technologie, de full scale toepassing in de eigen nieuwe productielocatie in Hengelo, en meerdere full scale toepassingen op nieuwe bronnen in de hele wereld.”

Presentatie 4: Verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater met UV-H2O2 Advanox
“Microverontreinigingen niet scheiden of absorberen, maar permanent oxideren. Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen. Kaspar Groot Kormelinck van Van Remmen UV Technology vertelt over UV-C licht en waterstofperoxide met gepatenteerde reactoren; Advanox. Een volwassen, kosteneffectieve en, in meerdere opzichten, concurrerende technologie.”

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!