0
0
0
s2smodern

Annemieke Nijhof (54) wordt algemeen directeur van Deltares. Zij gaat per 1 oktober 2020 aan de slag bij het kennisinstituut. De Raad van Toezicht van Deltares heeft Nijhof benoemd. Zij volgt Erik Janse op, die de functie waarnam nadat Maarten Smits deze vanwege gezondheidsredenen moest neerleggen.

Janse blijft deel uitmaken van de directie. Die bestaat per 1 oktober uit drie leden. Ron Thiemann is het derde directielid.

Nijhof heeft een ruime ervaring in de watersector. Ze was als directeur-generaal water bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Waterstaat) verantwoordelijk voor het waterbeleid in Nederland. Ze was mede grondlegger van het Deltaprogramma, de Deltawet, het Bestuursakkoord Water en de Topsector Water.

In 2012 maakte ze de overstap naar het bedrijfsleven en werd bestuursvoorzitter van het advies- en ingenieursbureau Tauw Group. Op 1 november 2018 trad ze terug als CEO. In datzelfde jaar was ze onder meer voorzitter van de mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. In 2019 werd ze voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP) en het nieuwe boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem.

Toegepast onderzoek
Als algemeen directeur van Deltares komt ze in de wereld van het toegepast onderzoek terecht. Het kennisinstituut met vestigingen in Delft en Utrecht richt zich op water en ondergrond en met name op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Er werken ruim 800 mensen.

Nijhof ziet de klimaatverandering en gezonde leefomgeving en meer concreet de droogte en het risico op overstromingen als grote uitdagingen. “De roep om wetenschappelijk onderbouwde kennis is dan ook nog nooit zo groot geweest als nu. Daaraan kan Deltares vanuit het perspectief van water en ondergrond een stevige bijdrage leveren. Ook de positie als internationaal topinstituut biedt kansen voor versterking van de internationale impact."

 

LEES OOK
H2O premium: Annemieke Nijhof over water en klimaat: We moeten over de schutting kijken

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.