0
0
0
s2smodern

De Nederlandse bossen kwakkelen. Droogte en voedingsarme bodems leiden tot de sterfte van verschillende boomsoorten. Een betere waterhuishouding en een meer diverse samenstelling kunnen de bossen weerbaarder maken. Dat blijkt uit het rapport ‘Revitalisering Nederlandse bossen’, dat in opdracht van het Ministerie van LNV is gemaakt.

Het is nodig om de bossen te revitaliseren. Verzuring en klimaatverandering zetten boomsoorten als essen, fijnsparren en eiken onder druk. “Daarnaast was de beginsituatie van veel bossen al zwak, omdat ze op voormalige heidegronden zijn geplant,” legt Bart Nyssen, bosecoloog bij De Bosgroepen uit. De Bosgroepen, een vereniging van natuureigenaren, onderzocht voor dit rapport - samen met Staatsbosbeheer en Probos - hoe de veerkracht van de Nederlandse bossen kan worden verhoogd.

Gemengde bossen
Daarbij gaat het volgens Nyssen altijd om een integrale aanpak. “Er is niet een knop waar we aan kunnen draaien. Willen we de bossen in Nederland behouden, dan zullen we moeten kiezen voor een gemengde samenstelling. Gemengde bossen zijn sterker. Door te kiezen voor de juiste soorten creëren we ook bossen die voorbereid zijn op het veranderende klimaat en die in staat zijn de bodemrijkdom te herstellen. Dat laatste kun je ondersteunen door steenmeel toe te voegen aan de bodem. Zo stijgt de hoeveelheid verweerbare mineralen in de bodem.”

Waterhuishouding
Dat kan ook helpen om de bodemhumus te vermeerderen. De afwezigheid van humus in veel bossen maakt dat de bodem het water niet vast kan houden als een spons. “Een goede waterhuishouding is cruciaal voor de toekomst van onze bossen,” stelt Nyssen. “Praten we over waterbeheer, dan moeten we de ontwatering tegengaan en het water zo lang mogelijk vasthouden in het bos. Bomen hebben dat vocht nodig om periodes van droogte beter te doorstaan.”

Urgent
De aanbevelingen liggen nu bij het ministerie van LNV. Nyssen verwacht dat er de nodige aanpassingen van regelingen en beleid nodig zijn om de toekomst van de bossen te garanderen. “Boseigenaren kunnen dit niet alleen. Denk alleen al aan de verschillende belangen die er spelen rond de afvoer of het vasthouden van water. Het zou goed zijn als er een kader komt waarbinnen de eigenaren en de overheid dit probleem aan gaan pakken. Want de problemen van bossen zijn urgenter dan die van andere ecoystemen. De bomen die je nu plant, zijn immers over een eeuw pas volwassen.”

 

MEER INFORMATIE
Het rapport Revitalisering Nederlandse bossen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Reintje Paijmans Kri · 17 days ago
    Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
    Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
    Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Laatste reacties op onze artikelen

Huishoudens moeten naar verhouding meer geld betalen voor de waterschapsbelasting dan bedrijven. Dat komt door de gestegen WOZ-waarde van woningen in de laatste jaren, terwijl bedrijfspanden nauwelijks in waarde zijn gestegen. Vereniging Eigen Huis vindt de verdeling niet eerlijk. Maar de Unie van Waterschappen wil nog niet meewerken aan een oplossing maar uitstellen tot "nadat het wetsvoorstel is vastgesteld in 2e en 1e Kamer". Zie:
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst

.
Erg mooi plan, prachtige visie. De grootste verliespost (verdamping) aanpakken zou ik er nog aan toevoegen: verwijder soortenarme plantages van naaldhout, dat levert waterwinst op én meer biodiversiteit. De CO2-vastlegging gebeurt in de voedselrijkere wadi's twee keer zo efficiënt, dus dat is ook weer winst.
Unie gevangen in eigen modellen.
De Unie van waterschappen is al bijna een jaar bezig om wat uit vinden welk model geldt voor een goede kostenverdeling. Een stuurgoep produceerde ingewikkelde modellen voor de al ingewikkelde huidige verdelingssystematiek. Met als resultaat dan een verdeling over vier categorieën: gebouwd, ongebouwd, ingezetenen en natuur. Met totaal ondoorzichtige grondslagen. Er bleven twee modellen over, uitgerekend van het huidige systeem dat al tien jaar niet goed werkt. In beide systemen passen niet alle waterschappen, helemaal niet als met plusvoorzieningen worden toegepast. Maar volgens mij zijn de waterschappen mans genoeg om zelf wel de verdeling over de categorieën maken met de eigen gebiedskenmerken, welke dat maar mogen zijn. Helemaal geen modellen. Een model beperkt alleen maar. Een gemeente bepaalt ook zelfstandig tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht. Schiermonnikoog met 700 inwoners ook. Kan een waterschap met 300.000- 1 miljoen inwoners zoiets niet? In het bestuur van het wetterskip zitten vaak voor een derde oud-wethouders en ex-raadleden. Die hebben dat jarenlang gedaan. Unie, hou op met het gieten van oude wijn in nieuwe zakken.
Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.