0
0
0
s2smodern

De biologische anaerobe zuiveringstechniek krijgt steeds meer een centrale plek binnen de gewenste cyclische processen in de maatschappij. Dat zegt de Delftse professor Jules van Lier naar aanleiding van de onlangs in Nederland gehouden wereldconferentie. “Anaerobe waterzuivering gaat een centrale rol spelen in het terugwinnen van hoogwaardige grondstoffen uit ongedefinieerde afvalstromen.”

Delft was tussen 23 en 27 juni het toneel van de zestiende World Conference on Anaerobic Digestion van de International Water Association (IWA). Het was voor de eerste keer dat Nederland - in nauwe samenwerking met België - dit prestigieuze wetenschappelijke evenement organiseerde. Onderzoeksteams van heinde en verre presenteerden hun bevindingen over het anaerobe zuiveringsproces, waarbij micro-organismen in gezamenlijkheid en zonder zuurstof organische stoffen in afvalwater omzetten in biogas.

Jules van LierJules van Lier

Jules van Lier, hoogleraar Wastewater Treatment / Environmental Engineering aan de Technische Universiteit Delft, trad op als voorzitter van het wetenschappelijk comité van de conferentie. Vooraf omschreef hij in een interview in het vakblad H2O anaerobe afvalwaterbehandeling als een mooie circulaire techniek met een groen verleden en een rooskleurige toekomst. Dat zag Van Lier vorige week bevestigd. “Ondanks het feit dat het vakgebied al vrij oud is, waren er erg veel twintigers en begin dertigers aanwezig. Daar ben ik blij mee. De link met de circulaire economie spreekt jongeren enorm aan.”

Tevreden over het verloop van de conferentie?
“Wij zijn als organisatiecomité helemaal content. Er waren 750 deelnemers uit eenenvijftig landen, onder wie vijfennegentig Nederlanders, zeventig Chinezen en zestig Brazilianen. Het was een zeer internationaal gezelschap. Dat zorgde voor een erg levendige uitwisseling van kennis en ervaringen. Daarnaast streefden we naar gendergelijkheid bij de keynotes en overige presentaties. Dat is ons bijna gelukt!”

Wat ziet u als belangrijkste ontwikkeling in het vakgebied?
“Anaerobe gisting verschuift van een afval(water)zuiveringsproces naar een kernproces in de circulaire economie. Het is niet alleen maar een kosteneffectieve techniek om een milieuprobleem op te lossen, maar gaat steeds meer een centrale rol spelen in het terugwinnen van hoogwaardige grondstoffen uit ongedefinieerde afvalstromen. Dat benadrukte de Gentse professor Willy Verstraete ook in zijn keynote lezing op de openingsdag. Onder anaerobe omstandigheden worden organische componenten gemineraliseerd en daarbij komt van alles vrij, zoals nutriënten, organische tussenproducten en metalen. Hierop wordt binnen het vakgebied nu veel meer ingezoomd. Zo waren er verschillende presentaties over het maken van waardevolle intermediaire stoffen als caproaat en hoogwaardige vetzuren in plaats van het eindproduct methaan.”

Hoe zit het met technologische vernieuwing?
“Elke vernieuwing gaat gepaard met het beter of goedkoper worden van de techniek of met een nieuwe toepassing op een voorheen onontgonnen gebied. Ook dat kwam tijdens de conferentie duidelijk naar voren. Het toepassingsgebied van de anaerobe techniek verbreedt zich nog steeds. Er waren enkele leuke verhalen over anaerobe membraanbioreactoren, die niet alleen worden ingezet om water te behandelen maar ook als eerste stap om proceswater terug te winnen en te hergebruiken.”

Een belangrijk thema was microbiologie. Wat is daarbij de stand van zaken?
“Er is sprake van veel voortschrijdend inzicht. Bij het observeren van de biologische processen leveren genetische technieken heel wat nieuwe informatie op. Er was discussie over wat we hiermee gaan doen. Kunnen we de informatie gebruiken om betere reactoren te maken? Ik moet zeggen dat het zover nog niet is. Het gaat nu nog meer om beschrijven van de actieve processen en proberen deze te verklaren.”

Lettinga Award 2019Simon Hageman, docent/onderzoeker bij hogeschool Saxion, ontving de Lettinga Award 2019 uit handen van emeritus hoogleraar Gatze Lettinga, de pionier van de anaerobe techniek. Hageman werd onderscheiden vanwege zijn onderzoek naar het verduurzamen van recycleprocessen van metalen uit afgedankte elektronica met behulp van anaerobe vergisting.

Een ander thema dat u wilt noemen?
“De anaerobe techniek is belangrijk bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het maken van biogeen methaan in plaats van biogas komt op. Hierbij wordt bijvoorbeeld het meegeproduceerde CO2 gereduceerd of er is gasscheiding met behulp van membraanprocessen. Diverse onderzoeksteams en bedrijven hielden presentaties over biogeen methaan. Zo had het Nederlandse bedrijf Biothane een aardig verhaal over hoe gasscheiding CO2 met een hogere waarde oplevert. Dat kan bijvoorbeeld worden verkocht aan de frisdrankensector.”

Kwam de rol van anaerobe waterzuivering bij sanitatie nog aan bod?
“Wij hebben bij de conferentie extra aandacht besteed aan het aanpakken van het sanitatieprobleem in ontwikkelingslanden. Anaerobe processen kunnen een grote rol spelen bij de stabilisatie van fecaal materiaal in sloppenwijken en vluchtelingenkampen. Er waren hierover nog niet erg veel papers, maar we hadden wel bewust een keynote spreker uitgenodigd. Ik hoop dat met behulp van anaerobe processen het mogelijk wordt om op een financieel gezonde manier (mest)stoffen uit het fecale materiaal in de afvalstromen terug te winnen. Dan wordt het aantrekkelijk om hierin te investeren, want ontwikkelingslanden hebben daar zelf het geld niet voor.”

 

MEER INFORMATIE
Website van de wereldconferentie 
Interview Jules van Lier in juninummer H2O
Saxion over Lettinga Award Simon Hageman
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.