Het initiatiefwetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen staat op losse schroeven. In de Tweede Kamer zorgde een amendement van Peter Grinwis (ChristenUnie) voor opwinding in het debat dat vandaag werd voortgezet over het wetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Grinwis haalde met zijn ingediende wijziging de angel uit van het wetsvoorstel; de geborgde zetels worden niet afgeschaft, maar teruggebracht in aantal. De kans bestaat dat het amendement steun krijgt van de PVV, waarmee de meerderheid in de Tweede Kamer voor afschaffing verdampt.

Grinwis had het amendement al eerder aangekondigd, maar dat was nog gericht op afschaffing van de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van de waterschappen. In de finale versie bleek dat Grinwis zijn voorstel tot wijzigen van de initiatiefwet nog wat verder had opgetuigd: in het amendement zijn ook de passages in het wetsvoorstel over afschaffen van de geborgde zetels geschrapt en vervangen door het terugbrengen van het aantal tot 6: voor ongebouwd, bedrijven en natuur elk 2.

Peter Grinwis 180 vk Peter GrinwisHij greep daarmee terug op het advies uit 2015 van de inmiddels opgeheven Adviescommissie Water. “Met dat advies is toen niets gedaan, terwijl dat naar mening van de ChristenUnie fractie een goed advies was en ook consistent met onze eerdere inzet in deze debatten.”

Grinwis zag in zijn amendement een verbetering van het wetsvoorstel, maar realiseerde zich ook dat hij met zijn wijzigingsvoorstel het wetsvoorstel om de waterschappen te democratiseren fundamenteel verandert. Hij diende het dan ook, zo zei hij, met ‘een enigszins bezwaard gemoed’ in. “Ik hoop dat de indieners mij dat niet al te euvel duiden.”

Lelijk amendement
Tjeerd de Groot vrij 180 vk Tjeerd de GrootDe indieners van het wetsvoorstel deden dat wel. Ze ontraadden het amendement en waren in feite not amused. Ook door de zorgvuldigheid die naar hun mening ontbrak in de aanpak van Grinwis. De Groot: “En er is één zin in de toelichting van Grinwis die ons onaangenaam heeft geraakt, namelijk dat het amendement de enige manier is om te voorkomen dat de geborgde zetels komen te vervallen. Dat maakt het een buitengewoon lelijk amendement".

Het D66-kamerlid, dat met Bromet het wetsvoorstel uitvoerig had verdedigd in reactie op vragen in de eerste termijn, gaf daarop aan dat hij en Bromet het initiatiefwetsvoorstel ‘zeer, zeer, zeer waarschijnlijk’ zullen intrekken als het amendement wordt aangenomen in de Tweede Kamer. Maar daar liet hij het niet bij. Hij riep de Kamer op het wetsvoorstel te steunen en bood daarbij de mogelijkheid om, als de Tweede Kamer het amendement afwijst, het wetsvoorstel, als dat nodig is ('Wij geloven van niet'), zodanig aan te passen dat het in de Eerste Kamer wel kan rekenen op voldoende steun. Het wetsvoorstel zou dan alsnog opschuiven 'in de richting die de heer Grinwis voorstelt'.

Maar dat gebeurt dan wel 'netjes en stap voor stap’, zodat er een zorgvuldige afweging plaatsheeft 'die past bij de waardigheid van dit wetsvoorstel’, aldus De Groot.

Deze opmerking was vooral bedoeld om de PVV mee te krijgen in steun voor het ongewijzigde wetsvoorstel. Deze partij (17 zetels) neemt een sleutelpositie in. In de eerste termijn van het debat, dat in april plaatshad, gaf PVV-woordvoerder Barry Madlener aan zich achter het initiatiefwetsvoorstel te willen scharen. Maar die steun is niet zeker meer, bleek vandaag, omdat de PVV is gaan kijken hoe de verhoudingen liggen in de Eerste Kamer en er daarbij vanuit gaat dat het nu voorliggende initiatiefwetsvoorstel van De Groot en Bromet in de Senaat niet kan rekenen op een meerderheid. Als de initiatiefwet in de Senaat sneuvelt, blijft alles bij het oude en dat vindt de PVV, in feite voorstander van het afschaffen van de waterschappen, de slechtste uitkomst.

Beter dan niets
Barry Madlener 180 vk Barry MadlenerHet amendement is dan beter dan niets, zei Madlener. Zijn fractie overweegt dan ook het wijzigingsvoorstel van Grinwis te steunen, zei hij in de aanname dat het aangepaste wetsvoorstel het wel haalt in de Eerste Kamer. “Ik begrijp de teleurstelling bij de indieners van het wetsvoorstel, maar ik ervaar het amendement nog altijd als een verbetering van de huidige situatie bij de waterschappen. Ik zou het jammer vinden als het aannemen van het amendement zou leiden tot intrekken van het wetsvoorstel. Dan hebben we niets”, zei hij in richting van De Groot en Bromet.

Het duwen en trekken verbaasde menigeen in de Kamer. “Dit is de aller-, aller-, allergekste figuur die ik bij welk initiatiefwetsvoorstel dan ook heb gezien,” zei Harry van der Molen van het CDA in de richting van De Groot. “U stelt ons nu in het vooruitzicht dat als uw wetsvoorstel hier wordt gesteund, het totaal iets anders wordt in de Eerste Kamer.”

Ook Fahid Minhas (VVD) snapte het niet. ”Als de Tweede Kamer instemt met volledige afschaffing dan heeft u toch geen ruimte om een ander wetsvoorstel in de Eerste Kamer in te dienen?” De Groot stelde dat die ruimte er wel is. “Dat heet een novelle”, zei hij. Dat instrument maakt het, volgens de regels van het parlement, mogelijk een wetsvoorstel te wijzigen dat al wel door de Tweede Kamer is aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer.

Hoofdelijk stemmen
Hoe de stemming verloopt wordt volgende week dinsdag duidelijk. Dan stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en het amendement. Dat gebeurt op verzoek van Chris Stoffer (SGP) hoofdelijk. "Om het echt politiek te maken", lichtte hij toe. 

Dinsdag zal er ook worden gestemd over de motie van Minhas om de eventuele wijzigingen in het bestuur van de waterschappen in te laten gaan ná de waterschapsverkiezingen van 2023. Dit omdat de voorbereidingen op die verkiezingen al gaande zijn.

Kabinet
Het kabinet zal zich voegen naar het oordeel van de Kamer over wet en motie, liet minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten. Met daarbij de kanttekening dat in feite voor de zomer het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld moet zijn om de benodigde aanpassingen tijdig (voor 1 december) in de regelgeving te kunnen implementeren. “Mocht dat niet voor de zomer lukken, dan moet dat in feite meteen na het zomerreces gebeuren in de Eerste Kamer.”

Ook neemt het kabinet geen standpunt in over het wetsvoorstel om de waterschappen te democratiseren, liet Harbers weten. “Hoe het bestuur ook wordt samengesteld, waterschappen blijven een essentiële partner." Het kabinetsstandpunt om zich afzijdig te houden van de inhoudelijke debatten, ontlokte Stoffer een reactie: “Ik vind het toch wat opmerkelijk, gezien de samenstelling van het kabinet, dat het kabinet zich onthoudt van een standpunt over dit wetsvoorstel. De ChristenUnie is er niet voor. Het CDA is er niet voor, en ook de VVD niet. Dus volgens mij zien we hier hoe stevig D66 bepaalt wat de kabinetslijn is.”

 

LEES OOK:
ChristenUnie keert zich tegen verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur waterschappen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!