Een delta met een omvang van 40.000 km2 en bijna 20 miljoen bewoners, staat op het punt om te verdrinken. Alleen een veelomvattende, eensgezinde en snelle aanpak kan dat lot nog afwenden. Dat schrijft een interdisciplinair onderzoeksteam in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Een van de auteurs is Phillip Minderhoud, universitair hoofddocent bij Wageningen University & Research. Hij schreef het artikel samen met collega's van verschillende disciplines. “Individuele wetenschappers keken natuurlijk al langer vanuit hun eigen vakgebied naar de Mekong Delta. Maar het is nu voor het eerst dat we met brede wetenschappelijke consensus naar de delta kijken en constateren dat de Mekong Delta in een existentiële crisis verkeert.”

philip minderhoutPhilip Minderhout“De Mekong Delta is de op twee na grootste ter wereld en enorm belangrijk voor de wereldwijde voedselvoorziening. De delta ligt gemiddeld lager dan een meter boven zeeniveau en de bodemdaling gaat heel hard, tot wel vijf centimeter per jaar.”

Deze bodemdaling, zo schrijven de auteurs, is met name te wijten aan menselijk handelen. Oorzaken zijn onder andere het oppompen van grondwater en niet-duurzame zandwinning. “We zien dat dit menselijk handelen de afgelopen jaren enorm is geïntensiveerd. De gevolgen zijn enorm. Daar komt nog bij dat recent is gebleken dat de delta lager ligt dan we lang hebben aangenomen. Een enorm gebied is dus in gevaar. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen wij tijdens ons leven nog meemaken dat een deel van de Delta, zeg ter grootte van de Randstad met miljoenen inwoners, zal verdrinken.”

Na het trekken van deze conclusies, betrokken Minderhoud en zijn collega-auteurs ook experts op het gebied van waterbeheer, governance en economie bij het onderzoek. “Wat de situatie extra bedreigend maakt, is dat de lokale overheden en internationale financiële investeerders ambities hebben met het gebied, die niet stroken met de geografische realiteit.”

Het dreigende verdrinken van, delen van, de Mekong Delta is volgens Minderhoud nog wel te voorkomen. Er zijn, zo meent hij, nog steeds stappen mogelijk om te vermijden dat de delta verder zinkt. “De betrokken zes landen en de internationale gemeenschap zullen eendrachtig, een holistische benadering moeten kiezen. Met holistisch bedoel ik een grootschalige aanpak in het stroomgebied, in combinatie met kleinschalige, plaatselijke interventies in de delta. Belangrijk is dat de bodemdaling in de delta zelf wordt teruggedrongen, bijvoorbeeld door het stoppen van overonttrekkingen aan grondwater en verder dat er meer sediment wordt afgezet in de delta. Dat laatste wordt nu bemoeilijkt door waterkrachtcentrales en stuwdammen die sediment vasthouden en dijken in de delta die voorkomen dat sediment op de rijstvelden kan worden uitgezet.”

“Er is niet een oplossing voor dit complex aan problemen", stelt Minderhoud. “Het heeft verschrikkelijk veel facetten en is dus echt alleen aan te pakken door op verschillende schaalniveaus, verschillende maatregelen te nemen en tot gedragsverandering te komen om deze dreigende ramp te voorkomen.”

Hoewel het artikel tot nu toe nog niet veel reactie heeft opgeleverd, koestert Minderhoud hoop dat de verantwoordelijke overheden snel tot actie over zullen gaan. “Een paar jaar geleden publiceerde ik een onderzoek naar de ontwikkeling van de bodemdaling in Vietnam in de afgelopen vijf jaar. Dat onderwerp stond daar toen totaal niet op de agenda. Maar nu zie je dat ze er heel voortvarend mee aan de gang zijn gegaan. Daar put ik hoop uit.”

 

MEER INFORMATIE
Het artikel in Science: ‘Save the Mekong Delta from drowning’

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!