De werkgevers en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO Waterbedrijven. Er is afgesproken dat alle werknemers met ingang van 1 januari 2021 er 75 euro per maand bruto bijkrijgen. Op 1 januari 2022 volgt een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. Ook zijn de partijen overeengekomen dat het salaris tijdens het geboorteverlof wordt aangevuld tot 100 procent. 

De looptijd van de nieuwe cao is twee jaar, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. In een toelichting geven zowel de werkgevers als de vakbonden er blijk van blij te zijn met het resultaat. Ook de onderhandelingen verliepen, na de moeizame besprekingen met acties en werkonderbrekingen in 2018 en 2019, zonder problemen.  

Rolf Blankemeijer vk 180 Rolf Blankemeijer Rolf Blankemeijer van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb): “We zijn tevreden, absoluut. Het proces was op de inhoud stevig, maar de sfeer was goed en constructief. Qua visie op de toekomst hebben we elkaar vrij snel gevonden. Dat was heel plezierig.” 

Zeer tevreden
Abhilash Sewgobind 180 vk Abhilash Sewgobind Abhilash Sewgobind, bestuurder arbeidsvoorwaarden bij CNV, spreekt in soortgelijke bewoordingen. “We zijn zeer tevreden. We hebben een resultaat geboekt waarvan wij zeggen: hiermee kunnen we naar ons achterban.” De drie vakbonden leggen het resultaat gezamenlijk voor aan de leden, dat gebeurt in twee onlinebijeenkomsten, vertelt Sewgobind. Daarna krijgen de leden twee weken de tijd om zich over het resultaat uit te spreken. Sewgobind ziet dat met vertrouwen tegemoet, vertelt hij.

In de besprekingen deden de vakbonden het voorstel om de werknemers een loonsverhoging te geven in de vorm van een nominaal bedrag, aansluitend bij de wens van hun leden dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder garantieloon en ook om weg te blijven bij gedifferentieerde loonsverhogingen, twistappel in de vorige onderhandelingen.

De werkgevers toonden zich bereid om ‘mee te denken’ en de partijen vonden elkaar op een maandelijks brutobedrag van 75 euro. Sewgobind: “Voor een lager loon is dat bedrag procentueel hoger dan voor een hoger loon. Dat vonden wij een toepasselijke oplossing voor beide partijen.” Blankemeijer: “Voor mensen met een lager inkomen en ook voor jongere werknemers pakt dit mooi uit.”

Verbreding
Beide partijen hebben ook gesproken over verbreding van de cao-agenda. Dat betekent dat er aandacht komt voor 'duurzame inzetbaarheid', het beleid waarin aandacht is voor productief, gemotiveerd en gezond werken.

Er zijn afspraken gemaakt om mogelijkheden en aandachtspunten in kaart te brengen, vertelt Blankemeijer. “We hebben gezegd: de cao behelst meer dan alleen loon. Uit onderzoeken blijkt dat mensen salaris niet het belangrijkste vinden. Ze willen een prettige werkomgeving, groeimogelijkheden, goede contacten en dat soort zaken. Daar hebben we goede gesprekken over gehad en gezegd: laten we de cao-agenda verbreden.” 

Zo is er afgesproken dat in werkgroepen wordt onderzocht welke thema’s belangrijk worden gevonden, zodat er in de volgende cao-onderhandelingen afspraken over kunnen worden gemaakt en knelpunten kunnen worden opgelost, vertelt Blankemeijer. 

Werk verandert
Belangrijke overweging daarbij is dat ook het werk bij de waterbedrijven de komende jaren onder invloed van de digitalisering verandert. Blankemeijer: “Het werk wordt data gedreven. En er is een groep medewerkers die daar nog nooit mee heeft gewerkt. Dat zijn ontwikkelingen waarbij je de vraag stelt: kan iedereen daar wel in mee?”

Sewgobind: “Er wordt veel meer gevraagd van de medewerkers en ook van het bedrijf op het gebied van kwaliteit, modernisering. Dat maakt dat gekeken moet worden naar sociale inzetbaarheid. Dat is een heel breed spectrum, dan heb je het over door-, in- en zelfs uitstroom, maar ook over omzetten van flexcontracten in structurele banen en over de effecten van wacht- en storingsdiensten op de gezondheid van medewerkers. ” 

In dat verband noemt de vakbondsonderhandelaar de regeling vervroegd uittreden die nu is overeengekomen. “Voor mensen die niet gezond werkend hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen, is afgesproken dat ze op basis van maatwerkafspraken met de werkgever 3 jaar vervroegd uit kunnen treden, zonder dat daarvoor een boete wordt opgelegd. Zo’n regeling is fijn voor onze achterban.”


VOORBEELD VOOR ANDERE SECTOREN

Na de roerige cao-besprekingen in de afgelopen jaren, beloofden de onderhandelende partijen beterschap: minder heibel, meer constructieve aanpak. Na een aarzelende start, is dat uiteindelijk gelukt. De gesprekken duurden weliswaar een maand langer dan was afgesproken, maar ze verliepen in constructieve sfeer. 

En dat er een cao-afspraak ligt, is best bijzonder. In andere publieke sectoren (gemeenten, rijk, defensie, politie) zijn ze nog niet zover, memoreert Sewgobind. “Dat het bij ons lukt is ook een boodschap aan andere sectoren. Daar zitten werkgevers bijna op de nullijn, dat is te triest voor woorden. Juist omdat de publieke sector moet investeren.”

Ook bij de waterbedrijven was er maar heel weinig loonruimte, vertelt Blankemeijer. “Maar we hebben het lastig op de arbeidsmarkt en dan is het belangrijk dat we een cao hebben. Niet alleen met een dikke pensioenregeling, maar ook met een aanvullende geboorteverlofregeling voor jongere mensen. We zijn best een beetje trots op dat we die groep meer naar voren hebben gebracht.” 

 

MEER INFORMATIE:
H2O Actueel: Onbegrip overheerst cao-onderhandelingen waterbedrijven
H2O Actueel: Cao-drinkwaterbedrijven: onderhandelaars beloven beterschap

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.
Er wordt hier het nodige door elkaar gehaald. Jonge zalm migreert stroomafwaarts naar zee en hebben daarbij voornamelijk last van waterkrachtcentrales en niet van gemalen en maar in heel beperkte mate van stuwen (daar kunnen ze met het water overheen). Jonge paling migreert wel stroomopwaarts, in de eerste instantie als glasaal en later als gepigmenteerde juveniele aal. Maar stroomopwaarts migreren met de stroom mee? Dat is heel bijzonder. Schieraal migreert stroomafwaarts met de stroming mee, hoewel dat slechts een deel van de populatie betreft. Een deel van de schieraal migreert aanzienlijk langzamer dan de stroming en onderbreekt zelfs haar migratie voor langere perioden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!