Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Nijhuis Water Technology en Royal HaskoningDHV behoren tot de vier ondernemingen, die zijn genomineerd voor de Global Water Award in de categorie Watertechnologiebedrijf van het jaar. De winnaar wordt op 30 maart bekendgemaakt.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Aa en Maas heeft twee oxidatietechnieken voor de verwijdering van medicijnresten uit effluent getest tijdens een pilot op rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel: ozon met biologische nabehandeling en UV-licht met waterstofperoxide. Met de eerste techniek is het beste verwijderingsrendement behaald. Wel is de vorming van bromaat een probleem.

0
0
0
s2smodern

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen geïnstalleerd. De commissie gaat zich buigen over de vraag of geborgde zetels in de waterschappen moeten worden afgeschaft. Voor 1 juni moet er een advies liggen, want Van Nieuwenhuizen wil nog dit jaar met de Kamer in debat over de samenstelling van het waterschapsbestuur.

0
0
0
s2smodern

Hoewel de rietproef in het Lauwersmeer al op 15 februari van start had mogen gaan, heeft de provincie Groningen besloten de proef tijdelijk uit te stellen. Door het regenachtige weer kan dat waarschijnlijk niet voor 28 februari.

0
0
0
s2smodern

De aanhoudende regen en de storm zorgen voor overlast. Waterschappen en Rijkswaterstaat grijpen in om de situatie onder controle te houden. Rijkswaterstaat sloot zondag de stormvloedkering bij Ramspol vanwege de hoge waterstand in het IJsselmeer. Ook het peil in de Maas stijgt. 

0
0
0
s2smodern

De eerste stappen om de Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in de steunberm van de Westdijk in Bunschoten-Spakenburg af te graven en te vervangen zijn genomen. Waterschap Vallei en Veluwe presenteerde het Plan van Aanpak en kreeg daarvoor de steun van de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat. Het waterschap gaat nu de aanbestedingsprocedure starten.

0
0
0
s2smodern

Over het gezondheidsrisico dat loden waterleidingen voor kwetsbare groepen als jonge kinderen opleveren, is op het ogenblik veel te doen. De drinkwaterbedrijven hebben bij dit probleem vooral een adviserende rol, zegt Vewin-directeur Hans de Groene. “Als wij achter de watermeter iets op het spoor komen, raden we de eigenaar of bewoner direct aan om er wat aan te doen.”

0
0
0
s2smodern

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die waterschappen, Rijkswaterstaat en andere terreinbeheerders kopzorgen oplevert. Een nieuwe bestrijdingswijze is verhitten van besmette grond op hoge temperatuur. Volgens onderzoek is deze techniek erg effectief.

0
0
0
s2smodern

De Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Aquafin gaat elektriciteit die wordt gewonnen uit afvalwater rechtstreeks leveren aan huishoudens. Daartoe heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met Bolt, een energieplatform uit Brussel dat groene stroom van lokale, kleine producenten aanbiedt aan consumenten in Vlaanderen.

0
0
0
s2smodern

Natuurlijke oplossingen in verband met klimaatadaptatie hebben een grote potentie. Toch worden zij niet standaard als optie meegenomen in ruimtelijk beleid en water- en natuurbeheer, aldus onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR).

0
0
0
s2smodern

Het bedrijf Frontier Ventures heeft de prijs van Water Innovator of the Year gewonnen voor AquaVest. Dit algoritme ondersteunt investeringsbeslissingen in de watersector. De andere kandidaten waren Vivimag en Zero Brine.

0
0
0
s2smodern

Het talentprogramma voor de water- en maritieme sector is flink vernieuwd. Onder de naam De Stroomversnellers krijgen studenten in het wo, hbo en mbo een breed scala aan activiteiten aangeboden.

0
0
0
s2smodern

De eilanden van de Marker Wadden vormen een impuls voor de voedselketen. De afgelopen 2 jaar is de beschikbaarheid van voedingsstoffen in het water flink toegenomen. Dit blijkt uit de tussenrapportage ‘Ecologisch onderzoek Marker Wadden 2016-2019’, uitgevoerd in opdracht van de uitvoeringsorganisatie Marker Wadden.

0
0
0
s2smodern

Om de ecologische en chemische staat van beken en rivieren te verbeteren, proberen waterschappen de waterwegen in historische staat te herstellen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de historische vorm, maar niet naar het geomorfologische proces dat de loop van een beek bepaalt. Dat stelt Jasper Candel, die morgen promoveert op een onderzoek naar de mogelijkheid om de loop van een beek te voorspellen.

0
0
0
s2smodern

Het Nereda zuiveringsproces is wereldwijd de technologie die in het afgelopen decennium voor de grootste doorbraak heeft gezorgd in de watertechnologie. Dat stelt Global Water Intelligence (GWI), uitgever en organisator van evenementen in de internationale waterindustrie.

0
0
0
s2smodern

De waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro te innen aan heffingen, dat is 4,6 procent meer dan in 2019. Dit is de sterkste groei sinds 2009. Dit stelt het CBS. Het statistiekbureau komt daarmee 1 procentpunt hoger uit dan de berekening die de Unie van Waterschappen vorig jaar november maakte: 3,6 procent.

0
0
0
s2smodern

De komende twintig jaar moeten de concentraties microverontreiniging in de Rijn met minstens 30 procent afnemen. Dit zogeheten reductiedoel hebben de negen ministers van de landen in het stroomgebied van de Rijn vandaag afgesproken op de Rijnministersconferentie in Amsterdam. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een helder verhaal en een goed plan voor de eerste langere termijn. Het schept de tijd om de werkelijke ontwikkelingen te kunnen volgen en daarop de echte lange termijn beleidsmatig voor te bereiden.
Wat is de extra verzilting van ons water door deze energievorm? Het zoete(re) water is zeer schaars.
Waardevolle bijdrage aan het water-debat. Hoop dat deze aanpak veel navolging vindt.
Een bedrijfsbackup behoort dagelijks of beter elke paar uur gemaakt te worden, hopelijk heeft Wetsus dat nu ook geleerd. En de verantwoordelijke die een wekelijkse back-up heeft ingesteld moet zich niet meer met IT veiligheid bemoeien. Waarom is er wel tijd om een week te onderhandelen, maar geen tijd de back-ups terug te zetten, duurt dat echt een week? Ik vermoed dat nooit geprobeerd is of de back-ups ook werken. Kortom het statement 'dit kan dus iedereen gebeuren', zou aangevuld moeten worden met 'maar zou bij ons geen effect hebben omdat onze back-ups frequent gemaakt worden en erg goed werken'. Wel heel erg goed dat deze gebeurtenis gepubliceerd wordt.
Goed dat met religieuze leiders over belang van waterbeheer wordt gesproken. In de laatste bijeenkomst van het Water Governance Initiative van de OECD is nadrukkelijk gesproken over de bijdrage van indigenous people ten aanzien van waterbeheer. Ook deze groepen zouden kunnen worden betrokken.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.