Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Het op grote schaal benutten van bioplastics voor verpakkingen is vanuit milieuoogpunt niet haalbaar, volgens een studie van een groep wetenschappers van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee zou het gebruik van land en water aanzienlijk toenemen. Zo kan alleen al in Europa minstens 45 miljard kubieke meter water per jaar nodig zijn.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Limburg komt met een aanscherping van het verbod om water uit beken en rivieren te halen. Vanaf vrijdag mag er overdag geen water meer worden gebruikt voor kapitaalintensieve teelten, behalve voor hard fruit. Nooit eerder was deze maatregel in Limburg nodig. Ook een aantal andere waterschappen heeft deze week nieuwe maatregelen genomen in verband met het droge en hete weer.

0
0
0
s2smodern

In de Leuvenumse Beek op de Veluwe is een tijdelijke stuw van zandzakken geplaatst. De noodmaatregel is genomen vanwege de droogte en zorgt ervoor dat het nog aanwezige water wordt vastgehouden. Waterschap Vallei en Veluwe heeft vissen vanuit droogvallende plekken in de beek overgebracht naar het nog stromende deel.

0
0
0
s2smodern

Het is met een duurzame en energiezuinige technologie mogelijk om van brak water en zeewater binnen een half uur drinkwater te maken. Met behulp van ‘metal-organic frameworks’ en zonlicht worden zoutdeeltjes uit het water gehaald.

0
0
0
s2smodern

NWO, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, stelt zes miljoen euro beschikbaar voor onderzoeken naar ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’. De call for proposals is nadrukkelijk ook bedoeld voor waterschappen of andere bij de uitvoering van het waterbeheer betrokken praktijkorganisaties.

0
0
0
s2smodern

Afgelopen vrijdag voerde waterschap Hunze en Aa’s in delen van haar beheersgebied een beregeningsverbod overdag in. LTO Noord reageert verbolgen, zowel over de snelheid waarmee de beslissing genomen is als de beslissing zelf. Het waterschap stelt niet anders te kunnen en sluit aanvullende maatregelen niet uit.

0
0
0
s2smodern

Als er niet minder water wordt gebruikt, valt in een aantal gebieden de waterdruk in de loop van de dag weg. Daarvoor waarschuwt drinkwaterbedrijf Vitens. Het bedrijf dringt aan op zuinig watergebruik, met name in de provincies Gelderland en Overijssel.

0
0
0
s2smodern

Het merendeel van de Groningers (86 procent) wil besparen op het watergebruik. Velen weten echter niet precies hoe, 1 op de 5 heeft daarom behoefte aan bespaartips. Dit blijkt uit een online enquête van Waterbedrijf Groningen. De resultaten van de peiling gebruikt het waterbedrijf om in de regio het bewustzijn over de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed drinkwater te vergroten. Zuinig watergebruik is ook in Groningen noodzaak om over voldoende drinkwater te kunnen blijven beschikken.

0
0
0
s2smodern

Kortetermijnvoorspellingen met radartechnieken over te verwachten neerslag blijken in veel gevallen bijzonder nauwkeurig. Dat stellen Deltares, Wageningen University & Research (WUR) en het KNMI na onderzoek. De methode kan waterbeheerders helpen op adequate wijze te anticiperen op extreme buien als plaats en hoeveelheid neerslag preciezer worden voorspeld.

0
0
0
s2smodern

De Europese Investeringsbank (EIB) leent 150 miljoen euro aan Vitens om het drinkwaterdistributienetwerk toekomstbestendig te maken en de waterreserves in de komende 10 jaar te vergroten. Het grootste waterbedrijf van Nederland moet de komende jaren fors investeren om aan de stijgende watervraag te kunnen doen.

0
0
0
s2smodern

Zorg voor een democratischer proces van kennisontwikkeling door goed naar burgeronderzoekers te luisteren. En meet of het waterbewustzijn werkelijk is vergroot, als dit een belangrijk doel van een citizen science project is. Dit zijn aanbevelingen van het Rathenau Instituut dat de inzet van burgers bij onderzoek naar waterkwaliteit heeft bestudeerd.

0
0
0
s2smodern

Overstromingen langs de kust vormen rond 2100 een mogelijke bedreiging voor 4,1 procent van de wereldbevolking en voor activa ter waarde van 20 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een studie van en aantal Nederlandse en buitenlandse kennisinstellingen.

0
0
0
s2smodern

Omdat het een week lang erg droog en warm wordt, loopt de watertemperatuur verder op. Dat heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit, waarschuwt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). De afvoer van de Rijn is laag en van de Maas zeer laag en beide dalen nog. Waterbeheerders hebben voor de Maas regionale maatregelen genomen.

0
0
0
s2smodern

Gemeenten, waterschappen en andere partijen proberen op verschillende manieren de woekerende Aziatische duizendknopen aan te pakken, met wisselend succes. Nu wordt een natuurlijke vijand uit het eigen continent in de strijd geworpen: de Japanse bladvlo. Op een aantal proeflocaties wordt gekeken of het diertje ook in het Nederlandse klimaat schade aan de invasieve plant kan toebrengen.

0
0
0
s2smodern

Onderzoekers van Wageningen University gaan de komende weken veldmetingen doen om het verkoelende effect van verschillende grasvegetaties in kaart brengen. Met deze metingen willen de onderzoekers onder andere bepalen welk beheermaatregelen het meeste invloed hebben.

0
0
0
s2smodern

De jaarlijkse waterconferentie World Water Week in Stockholm vindt dit jaar in afgeslankte vorm en digitaal plaats tussen 24 en 28 augustus. De uitreiking van de Stockholm Junior Water Prize 2020 maakt een integraal deel uit van het digitale programma. Voor het eerst mag ook het publiek stemmen op de kandidaten. Er wordt een People’s Choice Award uitgereikt.

0
0
0
s2smodern

De Waterinfodag op 8 & 9 september gaat niet door. Hoewel de opzet van de dag was aangepast aan het coronaprotocol voor congressen, kreeg de organisatie van instanties als Rijkswaterstaat, het Waterschapshuis en een aantal waterschappen te horen dat medewerkers niet zouden komen omdat ze geen fysieke bijeenkomsten mogen bezoeken. Dat is voor de organisatie reden om de dag te annuleren. Er wordt gewerkt aan een alternatief dat een hybride opzet krijgt, de Waterparade.

0
0
0
s2smodern

Minder asfalt, meer bomen, schaduwroutes en koelteplekken moeten van Arnhem een stad maken die ondanks de klimaatverandering leefbaar blijft. De maatregelen staan in de gisteren gepresenteerde klimaatadaptatiestrategie voor de komende tien jaar.

0
0
0
s2smodern

De Vlaamse regering gaat met een Blue Deal de droogte aanpakken. Hierin worden zeventig acties voor onder meer ontharding in steden en circulair watergebruik in landbouw en industrie gebundeld. In eerste instantie is 75 miljoen euro beschikbaar, in het najaar komt er extra geld bij.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.