secundair logo knw 1

Foto: beeldarchief Dunea

Het convenant dat drinkwaterbedrijf Dunea en de provincie Zuid-Holland in 1998 sloten om de kwaliteit van het infiltratiewater te verbeteren, loopt dit jaar af en wordt niet verlengd. Woensdag wordt tijdens een mini-symposium teruggekeken op de resultaten die in deze achttien jaar zijn geboekt.

Het rivierwater dat Dunea in de duinen infiltreerde, voldeed eind jaren negentig niet aan de wettelijke kwaliteitsnormen. Daarom werd het Infiltratie Besluit-convenant gesloten. "Het was best moedig van de provincie om op dat moment zo'n convenant met ons te sluiten," zegt Peter Spierenburg, senior adviseur bij Dunea. "De meest voor de handliggende oplossing was de bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie geweest."

Met de afspraken in het convenant kozen provincie en waterbedrijf voor kwaliteitsverbetering bij de waterbron. Dunea kreeg de tijd om de kwaliteit op orde te brengen, maar daar verbond de provincie eisen aan op het gebied van samenwerking rond de bron, natuurbeheer en monitoring. Zo was in het convenant opgenomen dat het waterbedrijf negatieve milieueffecten van de waterzuivering moest compenseren.

De afspraken leidden er toe dat Dunea nu voortdurend in dialoog is met partijen rond de bron om emissies te verminderen en ook het voortouw neemt als het gaat om natuurbeheer. "Dat is goed voor ons imago. Een florerende natuur in de duinen is uiteindelijk in ons economische belang en het is een inspirerende manier is om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Niet voor niets hebben we het initiatief ontwikkeld om met de provincie en een groot aantal andere partijen de Hollandse Duinen als Nationaal Park op de kaart te zetten."

Ook de afspraak om de milieueffecten van de waterzuivering in de duinen te monitoren was in het convenant opgenomen. "De kennis die we hebben opgedaan over de effecten van waterzuivering op de omgeving, geeft ons een goede positie voor de toekomst. Het convenant heeft zichzelf overbodig gemaakt. De eerste doelstelling, herstel van de waterkwaliteit, was al snel gerealiseerd. Maar in deze achttien jaar is het convenant ook een springplank geweest om Dunea op een andere manier te laten werken. Daarmee zijn we klaar voor een nieuwe stap om met de provincie samen te werken bij actuele onderwerpen als Omgevingswet."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.