secundair logo knw 1

Gemeenten en waterschappen moeten voor 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitvoeren. De test moet periodiek worden herhaald. Dat bepleit de Adviescommissie Water in een advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Door de stresstest krijgen overheden inzicht in de risico’s die ze lopen bij extreme regenval. Dat inzicht geeft de bestuurders de mogelijkheid om maatregelen te nemen om de gevolgen van hoosbuien of langdurige regenval te beperken, stelt de commissie, die het advies heeft opgesteld op verzoek van de minister van IenM. Het is primair gericht op wateroverlast door hevige regenval.

In de advisering gaat de commissie ervanuit dat extreme weersomstandigheden zoals vorig jaar juni in Limburg en Noord-Brabant zullen toenemen als een gevolg van klimaatverandering. De commissie adviseert om in de stresstest specifieke aandacht te geven aan de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare infrastructuur voor wateroverlast.

De uitkomsten van de testen moeten zowel voor bedrijven als burgers toegankelijk zijn, schrijft de commissie. Gemeenten en waterschappen moeten vervolgens in gesprek gaan met alle betrokkenen om passende maatregelen te treffen. Daarbij moet ernaar worden gestreefd om aanpassingen te laten aansluiten bij bestaande projecten (herinrichting, vervanging) in landelijk en stedelijk gebied.

De overheid moet ook particulieren aanspreken, aldus de commissie. ”Oplossingen moeten niet alleen worden gezocht in het publieke domein, ook maatregelen op particulier terrein moeten worden meegenomen als mogelijk onderdeel van een effectieve aanpak.”

Bij korte hevige regenbuien raakt de riolering vaak overbelast, bij langdurige regenval zullen beken, sloten en vaarten buiten hun oevers treden. De commissie vindt dat deze bestaande afwateringssystemen geoptimaliseerd moeten worden. De commissie beveelt gemeenten en waterschappen verder aan open kaart te spelen over de risico’s van wateroverlast en het feit dat niet alle risico’s kunnen worden weggenomen.

Om in de voorbereiding op de steeds extremere weersomstandigheden goed onderbouwde afwegingen te kunnen maken vindt de commissie een ‘meer systematische gecoördineerde kennisontwikkeling’ noodzakelijk. “Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet hierin meer regie nemen.”

Het advies van de commissie kunt u hier downloaden.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!