0
0
0
s2smodern

Boeren realiseren dit jaar 465 hectare aan plasdras voor weidevogels. Dat is 30 procent meer dan drie jaar geleden. Weidevogels zoeken de plasdrasgebieden op om te rusten en te eten.

Dit nat maken van de weilanden gebeurt in het kader van het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Veel bij agrarische collectieven aangesloten boeren hebben de pompen aangezet, nu de weidevogels terugkeren uit hun Afrikaanse overwinteringsgebieden. De weilanden staan tot aan de zomer onder water. Hiervan profiteren onder meer grutto's, kievieten, kluten en scholeksters.

“Zij zoeken de natte plekken op dit moment op om uit te rusten, aan te sterken en te eten”, vertelt adviseur Willemien Geertsema van BoerenNatuur, de landelijke vereniging van agrarische collectieven. “Tijdens het broedseizoen trekken de gebieden oudere weidevogels met hun kuikens. In de slikrandjes zitten allerlei insectjes en andere beestjes die opgroeiende kuikens goed kunnen eten.”

Mozaïek van graslanden
Bij 34 van de 40 agrarische collectieven doen boeren mee aan deze vorm van weidevogelbeheer. De hoeveelheid plasdras in Nederland neemt elk jaar toe. Werd in 2016 een kleine 350 hectare aan nat grasland gerealiseerd via ANLb, dit jaar gaat het om 465 hectare. De meeste plasdrasgebieden liggen in Zuid-Holland en Friesland. Zeer actief is het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, dat binnenkort de honderdste plasdraslocatie realiseert.

De uitbreiding van de oppervlakte aan plasdrasgebieden is volgens Geertsema welkom, maar staat niet op zichzelf. “Er gebeurt meer in het agrarisch natuurbeheer. Een plasdras moet altijd deel uitmaken van een mozaïek van graslanden met voldoende voedsel en broedplekken voor weidevogels. Om de plasdras heen ligt vrijwel altijd kruidenrijk grasland, met niet al te dichte vegetatie. Hier kunnen vogels zich zowel goed verstoppen als doorheen rennen. De bloemen zorgen voor insecten, onmisbaar als voedsel voor de vogels. Ook wordt het maaien uitgesteld tot het einde van het broedseizoen.”

Een agrarisch collectief heeft geen vergunning van het waterschap nodig voor de aanleg van een plasdras. Er wordt bij de aanleg wel rekening gehouden met doelen voor waterkwaliteit. Geertsema: “Het is belangrijk om met beleid te kijken naar het oppompen van water en later naar het laten leeglopen van de plasdras. Dat laatste vindt plaats als het broedseizoen is afgelopen. Dan heb je het over half juni of begin juli.”

Initiatieven met water
De agrarische collectieven voeren het subsidiestelsel voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit. Daarnaast zijn ze betrokken bij allerlei projecten, zegt Geertsema. “De laatste tijd zijn er steeds meer initiatieven met water in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat valt niet onder het ANLb, maar is daarmee wel goed te combineren. Dan gaan maatregelen voor weidevogels hand in hand met maatregelen voor betere waterkwaliteit in het agrarisch gebied.”

Geertsema wijst er tot slot op dat er meer nodig is dan agrarisch natuurbeheer om echt duurzame populaties van weidevogels te creëren. “Dit is een aspect van de hele discussie over verduurzaming van de landbouw.”

 

MEER INFORMATIE
Bericht van BoerenNatuur 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi inzicht, complimenten!
Aangezien de behoefte naar verwachting redelijk universeel is over Nederland, zou ik een best practise verwachten qua risicomanagement vanuit de bedrijfswaarden matrix. Ik ben benieuwd in hoeverre zo'n standaardisering is ingedaald.
"...in China een oppervlak van 24 km2 [5]. In de toekomst zullen zonneparken van deze grootte naar verwachting ook in Nederland te zien zijn."
Nou nee. Zonneparken van 2.400 ha komen er NOOIT in Nederland want dat is ruimtelijk onacceptabel. Ik denk dat het bij 200 ha wel ophoudt. Ik denk ook dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen drijvende systemen op natuurlijke waterpartijen (waar onderzoek gewenst is) en systemen op water zonder natuurwaarden zoals nieuw aangelegde zandputten/grindgaten, koelwater/industriewaterbekkens, slibreservoirs, drinkwaterbekkens en overloopgebieden.
Ik ben (als leek) wel erg benieuwd of er al eens is getest op het radicaaleffect van toegevoegde zuurstof (en het eventuele gebrek aan anti-oxidanten in het ultragefiltreerde RWZI-effluent). Iets wat mogelijk de afbraak van de aanwezige medicijnen zou kunnen verklaren.
Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.