0
0
0
s2smodern

Als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet wordt de huidige regeling Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen geactualiseerd. Bedrijfsleven en overheid zijn in gesprek over de nieuwe wetgeving.

De Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen regelt wat bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen, moeten ondernemen om lozingen op water te voorkomen en welke maatregelen er bij onvoorziene lozingen moeten worden genomen. "De huidige regelgeving is stokoud. Ze stamt uit 2000," vertelt Roy Tummer, directeur water van de VEMW, belangenbehartiger en kenniscentrum voor zakelijke energie- en watergebruikers. "Naar aanleiding van aanpassingen in de Europese regelgeving en de ervaringen die zijn opgedaan, denk aan de brand bij Chemie-Pack, is het nu tijd om de regelgeving te actualiseren."

Vorige week vond bij VEMW een workshop plaats waarbij naast vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ook bedrijven en waterbeheerders aanwezig waren. "Het was zeker een productieve bijeenkomst. Ik dacht in eerste instantie dat alleen bedrijven problemen zouden hebben met de manier waar op de milieurisicoanalyses nu worden uitgevoerd, maar het bleek dat veel waterbeheerders onze bezwaren delen."

Volgens Tummers hebben die bezwaren te maken met de ingewikkelde manier waarop de uitvoeringspraktijk is geregeld en daarnaast dekt het Proteus, het programma waarmee de risicoanalyse worden uitgevoerd, niet alle scenario's. "Er staat bijvoorbeeld niets in over welke maatregelen effectief zijn als er een brand uitbreekt. Alle betrokken partijen zijn het er dus wel over eens dat de uitvoering eenvoudiger moet en de regels adequater moeten worden."

Het nieuwe beleidsdocument zal in 2018 worden gepresenteerd en zal deel uit gaan maken van de nieuwe Omgevingswet. "Als bedrijfsleven is het voor ons op dit moment vooral van belang dat we onze inbreng kunnen leveren. Uiteindelijk willen we natuurlijk komen tot een voor bedrijven toepasbare, uniforme invulling om (rest)risico’s van lozingen naar het oppervlaktewater te bepalen en te beoordelen."

 
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.