secundair logo knw 1

Brand bij Chemie-Pack

Als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet wordt de huidige regeling Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen geactualiseerd. Bedrijfsleven en overheid zijn in gesprek over de nieuwe wetgeving.

De Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen regelt wat bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen, moeten ondernemen om lozingen op water te voorkomen en welke maatregelen er bij onvoorziene lozingen moeten worden genomen. "De huidige regelgeving is stokoud. Ze stamt uit 2000," vertelt Roy Tummer, directeur water van de VEMW, belangenbehartiger en kenniscentrum voor zakelijke energie- en watergebruikers. "Naar aanleiding van aanpassingen in de Europese regelgeving en de ervaringen die zijn opgedaan, denk aan de brand bij Chemie-Pack, is het nu tijd om de regelgeving te actualiseren."

Vorige week vond bij VEMW een workshop plaats waarbij naast vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ook bedrijven en waterbeheerders aanwezig waren. "Het was zeker een productieve bijeenkomst. Ik dacht in eerste instantie dat alleen bedrijven problemen zouden hebben met de manier waar op de milieurisicoanalyses nu worden uitgevoerd, maar het bleek dat veel waterbeheerders onze bezwaren delen."

Volgens Tummers hebben die bezwaren te maken met de ingewikkelde manier waarop de uitvoeringspraktijk is geregeld en daarnaast dekt het Proteus, het programma waarmee de risicoanalyse worden uitgevoerd, niet alle scenario's. "Er staat bijvoorbeeld niets in over welke maatregelen effectief zijn als er een brand uitbreekt. Alle betrokken partijen zijn het er dus wel over eens dat de uitvoering eenvoudiger moet en de regels adequater moeten worden."

Het nieuwe beleidsdocument zal in 2018 worden gepresenteerd en zal deel uit gaan maken van de nieuwe Omgevingswet. "Als bedrijfsleven is het voor ons op dit moment vooral van belang dat we onze inbreng kunnen leveren. Uiteindelijk willen we natuurlijk komen tot een voor bedrijven toepasbare, uniforme invulling om (rest)risico’s van lozingen naar het oppervlaktewater te bepalen en te beoordelen."

 
 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.