secundair logo knw 1

Brand bij Chemie-Pack

Als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet wordt de huidige regeling Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen geactualiseerd. Bedrijfsleven en overheid zijn in gesprek over de nieuwe wetgeving.

De Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen regelt wat bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen, moeten ondernemen om lozingen op water te voorkomen en welke maatregelen er bij onvoorziene lozingen moeten worden genomen. "De huidige regelgeving is stokoud. Ze stamt uit 2000," vertelt Roy Tummer, directeur water van de VEMW, belangenbehartiger en kenniscentrum voor zakelijke energie- en watergebruikers. "Naar aanleiding van aanpassingen in de Europese regelgeving en de ervaringen die zijn opgedaan, denk aan de brand bij Chemie-Pack, is het nu tijd om de regelgeving te actualiseren."

Vorige week vond bij VEMW een workshop plaats waarbij naast vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ook bedrijven en waterbeheerders aanwezig waren. "Het was zeker een productieve bijeenkomst. Ik dacht in eerste instantie dat alleen bedrijven problemen zouden hebben met de manier waar op de milieurisicoanalyses nu worden uitgevoerd, maar het bleek dat veel waterbeheerders onze bezwaren delen."

Volgens Tummers hebben die bezwaren te maken met de ingewikkelde manier waarop de uitvoeringspraktijk is geregeld en daarnaast dekt het Proteus, het programma waarmee de risicoanalyse worden uitgevoerd, niet alle scenario's. "Er staat bijvoorbeeld niets in over welke maatregelen effectief zijn als er een brand uitbreekt. Alle betrokken partijen zijn het er dus wel over eens dat de uitvoering eenvoudiger moet en de regels adequater moeten worden."

Het nieuwe beleidsdocument zal in 2018 worden gepresenteerd en zal deel uit gaan maken van de nieuwe Omgevingswet. "Als bedrijfsleven is het voor ons op dit moment vooral van belang dat we onze inbreng kunnen leveren. Uiteindelijk willen we natuurlijk komen tot een voor bedrijven toepasbare, uniforme invulling om (rest)risico’s van lozingen naar het oppervlaktewater te bepalen en te beoordelen."

 
 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.