secundair logo knw 1

Als onderdeel van een pakket aan maatregelen om de Maasregio beter te beschermen, is het traject Ravenstein-Lith aangemerkt als urgent gebied. Bij de werkzaamheden om de dijk te verbeteren, zal waterschap Aa en Maas gebruik maken van een innovatieve techniek om de waterdoorlaatbaarheid van de ondergrond in beeld te brengen.

De kwaliteit van de dijk wordt niet alleen bepaald door de hoogte ervan. Hoe groter de waterdoorlaatbaarheid van de ondergrond, hoe groter het risico dat er water onder de dijk door sijpelt en zand meeneemt. De doorgaande verbinding die zo ontstaat, maakt de dijk kwetsbaar. "Tot nu toe was het echter duur en omslachtig om de waterdoorlaatbaarheid van de grond te onderzoeken," vertelt Kees Jan Leuvenink, adviseur waterkering bij Aa en Maas.

Samen met ingenieursbureau Fugro en kennisinstituut Deltares ontwikkelde het waterschap daarom een nieuwe meettechniek, gebaseerd op de sondeertechniek die gangbaar is in de bouw. "Dat doen we door tijdens de boring, onder constante druk, water te injecteren via een membraam. Afhankelijk van de weerstand bepalen wij de waterdoorlaatbaarheid en dus de risico's."

Met de techniek is het in principe mogelijk om tot wel 30 meter diep te boren en om de twee centimeter de waterdoorlatendheid te testen. "Je krijgt een schitterend zicht op de lagen in de ondergrond, enorm gedetailleerd. En dat leidt ertoe dat we doelmatigere ontwerpen kunnen maken en echt maatwerk kunnen leveren als een dijkversterking gepland wordt."

Bij de versterking van het dijktraject Ravenstein-Lith zal waterschap Aa en Maas de nieuwe meettechiek in zetten. "Dit dijktraject moet sinds de laatste normstelling aan hogere eisen voldoen. De testen op waterdoorlatendheid van de ondergrond, horen bij het aanvullend onderzoek dat we nu gaan doen voordat er ontwerpen voor de dijkversteviging gemaakt kunnen worden."

In de categorie waterveiligheid is deze innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017, die volgende week zullen worden uitgereikt.

 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?