secundair logo knw 1

Als onderdeel van een pakket aan maatregelen om de Maasregio beter te beschermen, is het traject Ravenstein-Lith aangemerkt als urgent gebied. Bij de werkzaamheden om de dijk te verbeteren, zal waterschap Aa en Maas gebruik maken van een innovatieve techniek om de waterdoorlaatbaarheid van de ondergrond in beeld te brengen.

De kwaliteit van de dijk wordt niet alleen bepaald door de hoogte ervan. Hoe groter de waterdoorlaatbaarheid van de ondergrond, hoe groter het risico dat er water onder de dijk door sijpelt en zand meeneemt. De doorgaande verbinding die zo ontstaat, maakt de dijk kwetsbaar. "Tot nu toe was het echter duur en omslachtig om de waterdoorlaatbaarheid van de grond te onderzoeken," vertelt Kees Jan Leuvenink, adviseur waterkering bij Aa en Maas.

Samen met ingenieursbureau Fugro en kennisinstituut Deltares ontwikkelde het waterschap daarom een nieuwe meettechniek, gebaseerd op de sondeertechniek die gangbaar is in de bouw. "Dat doen we door tijdens de boring, onder constante druk, water te injecteren via een membraam. Afhankelijk van de weerstand bepalen wij de waterdoorlaatbaarheid en dus de risico's."

Met de techniek is het in principe mogelijk om tot wel 30 meter diep te boren en om de twee centimeter de waterdoorlatendheid te testen. "Je krijgt een schitterend zicht op de lagen in de ondergrond, enorm gedetailleerd. En dat leidt ertoe dat we doelmatigere ontwerpen kunnen maken en echt maatwerk kunnen leveren als een dijkversterking gepland wordt."

Bij de versterking van het dijktraject Ravenstein-Lith zal waterschap Aa en Maas de nieuwe meettechiek in zetten. "Dit dijktraject moet sinds de laatste normstelling aan hogere eisen voldoen. De testen op waterdoorlatendheid van de ondergrond, horen bij het aanvullend onderzoek dat we nu gaan doen voordat er ontwerpen voor de dijkversteviging gemaakt kunnen worden."

In de categorie waterveiligheid is deze innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017, die volgende week zullen worden uitgereikt.

 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.