Boeren en andere gebruikers mogen in het zuidoostelijke deel van Noord-Brabant geen water meer halen uit sloten en beken. Hier heeft het dit jaar vrij weinig geregend volgens waterschap Aa en Maas. Het verbod is vandaag meteen ingegaan.

Daarmee heeft Aa en Maas als laatste Brabants waterschap een tijdelijk onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingesteld. In mei hadden Brabantse Delta en De Dommel dat al gedaan voor aanzienlijke delen van hun gebieden. De maatregel van Aa en Maas geldt voor het gebied rondom onder andere de gemeenten Deurne en Helmond en voor grofweg een deel van het Land van Cuijk (zie kaart onderaan). Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is, aldus het waterschap.

Weinig geregend ten zuiden van Helmond
Het waterschap geeft als reden dat er dit jaar ten zuiden van Helmond aanzienlijk minder regen is gevallen dan in de rest van het werkgebied. Daarom is het grondwaterpeil hier het laagst en zakt het water in sloten en beken weg. Aa en Maas voert weliswaar zoveel mogelijk water aan via de Maas en de Peelkanalen, maar dat biedt onvoldoende soelaas.

Door het verbod dat onmiddellijk is ingegaan, mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Er zijn enkele uitzonderingen zoals het gebruik van weidepompen om water aan vee te geven en onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten. Ook geldt het onttrekkingsverbod niet voor de Sambeekse Uitwatering, het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Zuid-Willemsvaart door Helmond. In deze waterlichamen is nog genoeg water aanwezig.

Verbod voor vijvers door Vechtstromen
Ook waterschap Vechtstromen kondigde vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater aan, maar dat is beperkter. Vanaf volgende week maandag (27 juni) is het niet meer toegestaan om water uit openbare vijvers in stedelijk gebied te halen.

Vechtstromen acht dit nodig omdat vaak met grote tankauto’s water uit de vijvers wordt opgepompt. Daardoor daalt het waterpeil extra snel. Met als gevolg een vermindering van de waterkwaliteit, een toename van het risico op vissterfte en het ontstaan van blauwalgen en botulisme.

Maatregelen gehandhaafd
De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) meldt in de droogtemonitor dat de grondwaterstanden laag zijn in diverse gebieden, terwijl lokaal beken zijn drooggevallen. Diverse maatregelen zoals onttrekkingsverboden en peilopzet blijven hierdoor gehandhaafd. Volgens de LCW doen zich echter in het algemeen weinig problemen voor.

Sinds 10 juni is er weinig neerslag gevallen en zijn de temperaturen wat hoger dan eerder. Het neerslagtekort stijgt dan ook. Momenteel is het landelijk gemiddelde neerslagtekort 127 millimeter. Dat is hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar maar ligt wel iets onder het niveau van de 5 procent droogste jaren. Vanaf donderdag of vrijdag wordt weer neerslag van betekenis verwacht, laat de LCW weten.

Voldoende aanvoer Rijn en Maas
De afvoer van de Rijn is uitgekomen onder het afvoercriterium van 1.300 kubieke meter per seconde dat geldt voor de maand juni. Deze situatie zal waarschijnlijk niet lang duren. De voorspelling is dat het flink gaat regenen in de stroomgebieden van de Rijn en ook de Maas. Daarom wordt verwacht dat de Rijnafvoer vanaf komend weekend stijgt naar waarden rond de 1.300 kubieke meter per seconde.

Ook is de kans klein dat het afvoergemiddelde van de Maas bij Sint Pieter zal uitkomen onder het criterium van 25 kubieke meter per seconde (driedaags gemiddelde). De aanvoer van zowel de Rijn als de Maas is volgens de LCW voldoende voor de huidige watervraag op plekken waar zoetwateraanvoer mogelijk is.

Onttrekkingsverbod Aa en Maas loep Deze kaart geeft aan waar in het werkgebied van Aa en Maas vanaf 22 juni het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater geldt I Beeld: Waterschap Aa en Maas

 

LEES OOK
H2O Actueel: droogtesituatie in tweede week van juni
Kamerbrief minister Harbers (IenW) n.a.v. vragen over ‘ongekende droogte’ 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De zeespiegelstijging is onder de 20 cm per eeuw.
Er is geen reden aan te nemen dat hier een versnelling in gaande is. Artikel lijkt iets verergering te suggereren. Dat lijkt dan dus niet zo.
Oprukkend zout blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt, geen reden tot paniek.
Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!