secundair logo knw 1

De Helenavaart is een uitzondering; hieruit mag nog wel water worden gehaald I foto Roberta4ever / Wikimedia Commons

Boeren en andere gebruikers mogen in het zuidoostelijke deel van Noord-Brabant geen water meer halen uit sloten en beken. Hier heeft het dit jaar vrij weinig geregend volgens waterschap Aa en Maas. Het verbod is vandaag meteen ingegaan.

Daarmee heeft Aa en Maas als laatste Brabants waterschap een tijdelijk onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingesteld. In mei hadden Brabantse Delta en De Dommel dat al gedaan voor aanzienlijke delen van hun gebieden. De maatregel van Aa en Maas geldt voor het gebied rondom onder andere de gemeenten Deurne en Helmond en voor grofweg een deel van het Land van Cuijk (zie kaart onderaan). Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is, aldus het waterschap.

Weinig geregend ten zuiden van Helmond
Het waterschap geeft als reden dat er dit jaar ten zuiden van Helmond aanzienlijk minder regen is gevallen dan in de rest van het werkgebied. Daarom is het grondwaterpeil hier het laagst en zakt het water in sloten en beken weg. Aa en Maas voert weliswaar zoveel mogelijk water aan via de Maas en de Peelkanalen, maar dat biedt onvoldoende soelaas.

Door het verbod dat onmiddellijk is ingegaan, mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Er zijn enkele uitzonderingen zoals het gebruik van weidepompen om water aan vee te geven en onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten. Ook geldt het onttrekkingsverbod niet voor de Sambeekse Uitwatering, het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Zuid-Willemsvaart door Helmond. In deze waterlichamen is nog genoeg water aanwezig.

Verbod voor vijvers door Vechtstromen
Ook waterschap Vechtstromen kondigde vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater aan, maar dat is beperkter. Vanaf volgende week maandag (27 juni) is het niet meer toegestaan om water uit openbare vijvers in stedelijk gebied te halen.

Vechtstromen acht dit nodig omdat vaak met grote tankauto’s water uit de vijvers wordt opgepompt. Daardoor daalt het waterpeil extra snel. Met als gevolg een vermindering van de waterkwaliteit, een toename van het risico op vissterfte en het ontstaan van blauwalgen en botulisme.

Maatregelen gehandhaafd
De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) meldt in de droogtemonitor dat de grondwaterstanden laag zijn in diverse gebieden, terwijl lokaal beken zijn drooggevallen. Diverse maatregelen zoals onttrekkingsverboden en peilopzet blijven hierdoor gehandhaafd. Volgens de LCW doen zich echter in het algemeen weinig problemen voor.

Sinds 10 juni is er weinig neerslag gevallen en zijn de temperaturen wat hoger dan eerder. Het neerslagtekort stijgt dan ook. Momenteel is het landelijk gemiddelde neerslagtekort 127 millimeter. Dat is hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar maar ligt wel iets onder het niveau van de 5 procent droogste jaren. Vanaf donderdag of vrijdag wordt weer neerslag van betekenis verwacht, laat de LCW weten.

Voldoende aanvoer Rijn en Maas
De afvoer van de Rijn is uitgekomen onder het afvoercriterium van 1.300 kubieke meter per seconde dat geldt voor de maand juni. Deze situatie zal waarschijnlijk niet lang duren. De voorspelling is dat het flink gaat regenen in de stroomgebieden van de Rijn en ook de Maas. Daarom wordt verwacht dat de Rijnafvoer vanaf komend weekend stijgt naar waarden rond de 1.300 kubieke meter per seconde.

Ook is de kans klein dat het afvoergemiddelde van de Maas bij Sint Pieter zal uitkomen onder het criterium van 25 kubieke meter per seconde (driedaags gemiddelde). De aanvoer van zowel de Rijn als de Maas is volgens de LCW voldoende voor de huidige watervraag op plekken waar zoetwateraanvoer mogelijk is.

Onttrekkingsverbod Aa en Maas loep Deze kaart geeft aan waar in het werkgebied van Aa en Maas vanaf 22 juni het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater geldt I Beeld: Waterschap Aa en Maas

 

LEES OOK
H2O Actueel: droogtesituatie in tweede week van juni
Kamerbrief minister Harbers (IenW) n.a.v. vragen over ‘ongekende droogte’ 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?