h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

Fitterijwedstrijden met 46 teams

Aan de fitterijwedstrijden op de Aquatech nemen deze keer 46 teams deel. De organisatie verwacht gezien de vele trainingsuren een hoog niveau. 

Lelieteelt bedreigt drinkwaterkwaliteit Drentsche Aa-gebied

Volgens Natuur en Milieufederatie Drenthe bedreigt de intensieve lelieteelt de waterkwaliteit van de Drentsche Aa en daarmee de kwaliteit van het drinkwater dat er wordt opgepompt. De federatie roept de provincie op deze intensieve teelt in kwetsbare gebieden te voorkomen.

Met bacteriën, schimmels, planten en bomen medicijnresten verwijderen

Bioclear Earth ontwikkelt natuurlijke methoden om opkomende stoffen uit het grond- en oppervlaktewater te verwijderen. Marlea Wagelmans, senior consultant bij dit bedrijf, gaf hiervan een overzicht tijdens een seminar in het kader van de Nationale Watertechnologie Week 2018 op de Aqua Vakbeurs Nederland.

Unie van Waterschappen past plannen nieuw belastingstelsel aan

Unie past plannen waterschapsbelasting aan, kritiek blijft

De Unie van Waterschappen heeft besloten om de plannen voor een nieuw stelsel voor de waterschapsbelasting aan te passen. Over een aantal weken moet er een aangepast voorstel liggen waarin de reactie van de 21 waterschappen wordt meegenomen. Critici van de plannen, met name agrariërs en natuurbeheerders, willen nu een eigen, alternatief plan presenteren.

'Als de dijken breken' blijkt kijkcijferkanon

De Vlaams/Nederlandse tv-serie ‘Als de dijken breken’, in Nederland op het scherm gebracht door de EO, blijkt een groot kijkcijfersucces. De eerste aflevering (op 5 november) werd bekeken door 1,69 miljoen mensen, de tweede (afgelopen zaterdag) door 1,67 miljoen.

'Burgerwetenschappers' helpen bij drinkwateronderzoek

Vijftig inwoners van Amsterdam hebben de afgelopen maanden als ‘burgerwetenschappers’ geholpen bij een drinkwateronderzoek. Hun vertrouwen in het drinkwaterbedrijf is daardoor toegenomen. Ondanks maar liefst 51.000 aangetroffen bacteriesoorten.

'Deltaplan nodig om veengronden te redden'

Er is een deltaplan nodig en waterschappen moeten samen met provincies het voortouw nemen om de veengronden te redden. Dat betoogt landschapsarchitect Peter de Ruyter in een essay in het Friesch Dagblad.

'Gronings grondwater stijgt door aardbevingen'

Het grondwater in Groningen stijgt soms verscheidene meters na een aardbeving. Die conclusie trekt onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag na onderzoek bij diverse boeren.

'Kassenzuivering aantrekkelijk voor omgeving'

Het combineren van afvalwaterzuivering met een plantenkas is een nieuwe zuiveringsmethode die al in veel landen wordt toegepast. Of het ook voor Nederland geschikt is, moet in jeugddorp De Glind (Barneveld) blijken.

'Kunstmest' uit afvalwater van vliegtuigen

Naast de landingsbanen van Schiphol zijn begin september mestkorrels van struviet uitgereden die gemaakt zijn uit het afvalwater van onder meer vliegtuigen.

'Nederlandse watertechnologie laat exportkansen liggen'

De Nederlandse watertechnologie laat veel exportkansen liggen als gevolg van teveel versnippering, onvoldoende marktfocus en gebrek aan ondernemerschap. Die harde boodschap liet Erwin Dirkse (voorzitter van brancheorganisatie ENVAQUA) vrijdag horen tijdens het Najaarscongres van KNW.

TKI watertechnologie is overtuigd van internationale positie watersector

'Nederlandse watertechnologie nog steeds top of the bill'

Alexander Zehnder, professor in Singapore en gerenommeerd waterexpert, luidde gisteren de alarmklok in de Telegraaf. Omdat de overheid te weinig investeert in innovatie, verliest de Nederlandse watersector volgens hem internationaal terrein. Kees Roest, programmacoördinator TKI Watertechnologie bij KWR, is echter van mening dat Nederland nog steeds volop meetelt.

'Normering waterkwaliteit benadeelt land- en tuinbouw'

Lokale overheden hanteren regelmatig strengere normen voor de kwaliteit van oppervlaktewater in land- en tuinbouwgebieden dan voor de waterkwaliteit in natuurgebieden. Dit blijkt uit onderzoek naar de toepassing van de nutriëntennormen (stikstof en fosfaat) dat journaliste Geesje Rotgers verrichtte in opdracht van de Stichting Mesdag Zuivelfonds.

'Ondergrondse opslag' wint H2O-prijs beste vakartikel

Het vakartikel ‘Ondergrondse opslag' van Koen Zuurbier (KWR), Piet Janmaat (Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij), Klaasjan Raat, Steven Ros (KWR) en Govert ter Mors (Universiteit Utrecht) heeft de H2O-prijs gewonnen. Het artikel beschrijft de ontwikkeling van een duurzame zoetwatervoorziening voor het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland in Dinteloord, die gisteren officieel in gebruik is genomen en wat het artikel een hoge actualiteitswaarde gaf.

'Opname giftige stoffen door microplastics valt mee, maar kustzones vormen risico'

De chemische stoffen die organismen binnenkrijgen door microplastics is verwaarloosbaar in vergelijking met stoffen die ze opnemen door voedsel, sediment en water. Een uitzondering vormen locaties met hele hoge concentraties plastics, zoals kustzones waar microplastics zorgen voor nadelige effecten voor organismen. Dat stelt Ellen Besseling. Ze promoveert maandag op haar proefschrift over microplastics in het milieu en concludeert dat ecologische risico’s ‘niet onwaarschijnlijk’ zijn.

'Veel meer plastic afval in Grote Oceaan dan gedacht'

In de oceaan tussen Hawaï en Californië bevindt zich veel meer plastic dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek, dat onder leiding van The Ocean Cleanup is uitgevoerd. De vervuiling van dit stuk van de oceaan zou sneller gaan dan in omliggende wateren.

'Vis gedijt bij fietswrakken'

Sportvissers, biologen en andere vrijwilligers brachten de afgelopen twee jaar de visstand in een aantal Leidse grachten in kaart. Vorige week presenteerden ze hun rapport. De opvallendste conclusie: fietswrakken en ander grof vuil vormen riffen waarvan de visstand profiteert.

'Waterschappen moeten realistisch energiedoel stellen'

Waterschappen moeten haalbare energiedoelen definiëren en inzichtelijk maken hoe ze deze gaan halen. Dat zegt Erik van Lith, lid van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. De bestuurder vraagt zich of het streven van de waterschappen om in 2025 energieneutraal te zijn, wel realistisch is.

'We moeten echt naar een integrale, veelomvattende aanpak van de globale waterproblemen'

“Geschrokken, maar niet depressief.” Zo omschrijft Arjan van Timmeren zijn stemming na het voltooien van het boek ‘Under Pressure: Water and the City’. Het boek, dat hij samen schreef met Laurence Henriquez, brengt de relatie tussen beschaving en water in kaart. Met het boek en het bijbehorende online portal willen de auteurs een discussie op gang brengen over onze omgang met water. De presentatie is woensdag 24 januari.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het