0
0
0
s2smodern

Afvalwaterzuiveringsinstallaties voor ruimte- en energiebesparing met Festo technologie. De soms zeer korte processtappen vereisen snelsluitende kleppen - hier biedt Festo met pneumatische automatisering de juiste oplossingen.  

Deze content is een productie van Festo

Logo080rgbHet gepatenteerde Nereda-proces van Royal HaskoningDHV biedt afvalwaterzuiveringsinstallaties:

  • die 75% minder ruimte innemen dan conventionele installaties,
  • slechts 50% van de energie verbruiken,
  • en bovendien reukloos zijn,
  • terwijl ze uitstekende zuiveringsprestaties leveren.

De pneumatische automatiseringstechnologie van Festo staat garant voor betrouwbare en nauwkeurige processen, terwijl de Festo-experts u helpen bij de planning van de installatie.

Nereda-technologie is de nieuwe standaard voor duurzame en kosteneffectieve biologische behandeling van stedelijk en industrieel afvalwater. Wat het Nereda-proces uniek maakt, is het feit dat de bacteriën die gebruikt worden om het afvalwater te zuiveren, worden omgezet in korrels met snelle bezinkingseigenschappen. Alle biologische behandelingsprocessen vinden gelijktijdig plaats in deze korrels.

Drie fasen in een enkele reactor
De Nereda-technologie is gebaseerd op een eenvoudig cyclisch proces in drie stappen, dat kan plaatsvinden in één of meer Nereda-reactoren. De procestijd en de procesparameters voor de afzonderlijke stappen in elke cyclus worden automatisch aangepast, ook als de hoeveelheid, de samenstelling en de temperatuur van het afvalwater schommelt.

In de eerste fase wordt onbehandeld afvalwater aangevoerd. Gedurende deze tijd wordt het gezuiverde water verplaatst en gedecanteerd. De tweede fase is de beluchtingsfase, waarin organische, stikstof- en fosforverbindingen biologisch worden verwijderd. In de fase van snelle bezinking wordt de biomassa gescheiden van het afvalwater en is de Nereda-installatie klaar voor een nieuwe cyclus.

De Nereda-technologie combineert alle biologische behandelingsprocessen in één tank. Dit vereist een exact procesverloop. De sedimentatiesnelheid in het Nereda-proces is tot dertig keer sneller dan in conventionele installaties. De soms zeer korte processtappen vereisen snelsluitende kleppen - hier biedt Festo met pneumatische automatisering de juiste oplossingen.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.